Makten över havet

Havets resurser tillhör alla medborgare. Vi vill ha friska hav, fulla av fisk och skaldjur. Så hur kunde EU:s hav fiskas ut till randen av en ekologisk kollaps? Överfisket är ingen olycka – det är resultatet av en medveten politik. Där besluten fattas i slutna rum, bortom demokratisk kontroll.

I Temat – makten över havet, har vi samlat reportage och exklusiva intervjuer, med forskare och beslutsfattare för att belysa de ekonomiska, ekologiska och samhälleliga aspekterna av fisket i EU:s vatten.

Jag lyssnar skeptiskt till alla tvärsäkra svar som ges av politiker i valrörelser. Inte minst när frågorna gäller havet, som svenska och europeiska politiker har...
Text: Peter Löfgren
Havet är utsatt för så många hot - men vi får inte ge upp hoppet om framtiden, säger oceanografen Helen Czerski. Genom att sprida kunskap...
Reportage: Peter Löfgren
Redigering: Helena Fredriksson
Foto: Leif Eiransson
Kompletterande foto: Kimmo Hagman, Johan Candert, Göran Ehlmé, Alexandre Gobatti Ramos, Erik Saanila, Adam Nilsson
Musik: Peter Adolfsson
I en rapport från 2020, publicerad av BalticSea2020, menar författarna att just storskaligt fiske i Östersjön, varken är samhällsekonomiskt eller statsfinasiellt lönsamt. Tvärtom, kostar det...
Reportage: Peter Löfgren
Redigering: Helena Fredriksson
Foto: Leif Eiranson
I en rapport från 2020, publicerad av BalticSea2020, menar författarna att just storskaligt fiske i Östersjön, varken är samhällsekonomiskt eller statsfinasiellt lönsamt. Tvärtom, kostar det...
Reportage: Peter Löfgren
Redigering: Helena Fredriksson
Foto: Leif Eiranson
I Bryssel finns minst 30 000 lobbyister för att påverka de politiska besluten. Många av dem arbetar för fiskenäringen, för att se till att Ministerrådet...
Reportage: Peter Löfgren
Redigering: Helena Fredriksson
Foto: Leif Eiranson
Alla medborgare vill ha fiskrika, friska hav. EU styrs demokratiskt. Så varför är EU:s hav utfiskade och på randen till en ekologisk kollaps? Besluten fattas...
Reportage: Peter Löfgren
Redigering: Helena Fredriksson
Foto: Leif Eiransson
När två stora vindkraftsparker planerades i havet på svenska västkusten blev räkfiskarna oroliga att de inte längre skulle kunna tråla efter räkor var de ville....
Reportage: Lena Scherman
Redigering: Niklas Berglund
EUs fiskeriministrar stänger ute allmänheten. Ländernas inbördes positioner hålls hemliga. Vi medborgare tillåts inte att påverka de för havet och planeten avgörande besluten. Fiskekvoterna sätts...
Reportage: Peter Löfgren
Klippare: Helena Fredriksson
Foto: Leif Eiranson
Arkiv: European Union
EU:s fiskeministrar har kompromissat fram årets överenskommelse om hur mycket sill och strömming vi får ta upp ur Östersjön nästa år. Som vanligt får vi...
Reportage: Lena Scherman
Animation: Natalia Quintana
Rulla till toppen