Moderaterna (m) svarar

05 juni, 2024

Moderaternas toppkandidater i valet till EU-parlamentet är Tomas Tobé , Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn och Arba Kokalari. Partiets riksdagskansliskriver till Deep Sea Reporter:  ”Vi svarar helst som parti och alltså inte någon kandidat specifikt.”

1. Östersjön mår dåligt – vilka är de främsta orsakerna?

Det finns flera orsaker: Överfiske, övergödning och farliga ämnen, som har påverkat ekosystemen i Östersjön under lång tid.

Under nästa mandatperiod kommer Moderaterna att arbeta för bättre villkor för Östersjöns möjlighet att återhämta sig genom att verka för en hållbar fiskepolitik i hela EU. Det handlar dels om att verka för fiskekvoter som baseras på vetenskapliga råd i syfte att få ned det totala fisketrycket och låta bestånden återhämta sig. Dels om att förbättra havsmiljön genom att minska spridningen av bland annat läkemedel och mikroplaster. De EU-länder som övergöder Östersjön ska få sanktioner. Därtill minska förekomsten av skarv, som äter stora mängder fisk, genom utökad jakt.

2. Varför har torskbeståndet kollapsat?

Situationen för torsk är allvarlig och överfiske är den främsta anledningen. Under nästa mandatperiod kommer Moderaterna att arbeta för bättre villkor för Östersjöns möjlighet att återhämta sig genom att verka för en hållbar fiskepolitik i hela EU, bl.a. genom att trålfisket begränsas och att inte mer torsk tas upp än vad bestånden klarar av.

3. Hur har Östersjön påverkats av EUs fiskeripolitik?

Fisk är en gemensam resurs som inte tar hänsyn till nationsgränserna. Ska vi vända den negativa utvecklingen och förbättra havsmiljön krävs internationellt samarbete, där spelar EU:s gemensamma fiskeripolitik en viktig roll. Därför kommer Moderaterna arbeta för att EU ska anta en ny flerårig förvaltningsplan för Östersjön.

4. Enligt Internationella havsforskningsrådet och EU-kommissionen skulle sill- och strömmingsfisket ha stoppats i år, om man skulle följa EUs lagstiftning – Hur ser du på att Ministerrådet tillät fortsatt fiske?

Moderaterna vill minska överfiske och att kvoterna ska sättas utifrån vetenskaplig grund. Strömmingen är en nyckelart i Östersjöns ekosystem. Om vi förlorar den riskerar vi även förlora en lång rad andra arter i havet. Moderaterna röstade nej i EP till att ta bort nödbromsen för fiske av strömming. Situationen är allvarlig för flera fiskbestånd i Östersjön. Mot den bakgrunden ser Sverige behov av beslut i restriktiv riktning.

5. Vilken betydelse ska politiker tillmäta forskarnas (ICES) rekommendationer för hur mycket fisk som ska kan fångas?

Fiskekvoterna bör baseras på vetenskapliga råd, just i syfte att få ned det totala fisketrycket och låta bestånden återhämta sig. Vi ska inte ta upp mer fisk än vad som är hållbart på sikt. Vi vill därför se över reglerna som styr vem som får fiska var och hur mycket fisk som får fiskas. Därtill vill vi satsa på forskning och innovation kring marina frågor, för att förbättra havs- och vattenmiljön.

6. Hur ser du på det storskaliga industrifisket efter sill och skarpsill i Östersjön?

Situationen för torsk, sill och strömming är allvarlig. Vi vill förbjuda det industriella foderfisket i Östersjön. Då värnar vi samtidigt det småskaliga och kustnära fisket.

7. 92 procent av all fisk som fångas i Östersjön mals till mjöl och blir mat åt norsk odlad lax, minkar, kycklingar, grisar  – synpunkt?

Det tycker vi självklart är mycket problematiskt. Moderaterna vill förbjuda skadlig trålning av fisk som inte används som mat till människor och kommer därför fortsätta bekämpa överfisket.

Reporter: Peter Löfgren
Grafik: Daniel Hager

Liknande artiklar

Heléne Fritzon står högst på Socialdemokraternas lista i EU-valet. Hon var migrationsminister och biträdande justitieminister 2017- 2019. Fritzon har suttit i Europaparlamentet sedan valet 2019….
Reporter: Peter Löfgren
Foto: Socialdemokraterna
Grafik: Daniel Hager
Jonas Sjöstedt (v) är politiker, författare och frilansjournalist. Han var partiledare för Vänsterpartiet januari 2012 – oktober 2020. Sjöstedt har suttit i Europaparlamentet 1995–2006 och var riksdagsledamot 2010–2020….
Reporter: Peter Löfgren
Foto: Agnes Stuber
Grafik: Daniel Hager
Emma Wiesner är ordinarie ledamot i ENVI, utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, suppleant i AGRI-utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling, samt suppleant i ITRE-utskottet för industrifrågor, forskning och energi….
Reporter: Peter Löfgren
Grafik: Daniel Hager
Foto: Centerpartiet
Rulla till toppen