Senaste reportagen

En ny granskning visar att ekologiska ägg innehåller höga halter av flera gifter och kan innebära en risk för små barn. Men produktion av konventionella ägg riskerar att öka mängden gifter i miljön på sikt. – Vi måste dra i bromsen (för PFAS). Helst i förrgår, säger Petra Bergkvist, statsinspektör på Livsmedelsverket….
text: Lina Mattsson
I ReCod projektet fick man torsk att leka i fångenskap genom att efterlikna torskens naturliga miljöer men i laboratoriemiljö. Under sommaren 2022 sattes cirka 1 miljon torsklarver ut på tre olika ställen i Sverige. Nu jagar forskarna svaret på om man har lyckats att få dem att växa….
Reportage: Leif Eiransson
Redigering: Alexandre Gobatti
Salt- och syrerikt vatten ger Östersjön nytt liv. I december förra året strömmade stora mängder vatten in genom Öresund och Stora Bält. Nu visar färska undersökningar att inflödet redan har haft positiva effekter….
Text: Peter Löfgren
Reportage: Daniel Hager/Lena Scherman
Foto: Daniel Hager, Greenpeace
Undervattensbilder: Center for Deep Sea Research University of Bergen

Senaste artiklarna

Text: TT
Foto: Håkan Aronsson
Text: Sofia Eriksson/TT
Foto: Natacha Pisarenko/AP/TT, Matthias Schrader
Text: Hanna Odelfors/TT
Foto: Keith A. Ellenbogen/AP/TT
Text: Lena Scherman
Foto: Greenpeace
Text: TT/Nyhetsbyrå
Foto: Zeb Hogan
Text: Lina Mattsson
Foto: Jocke Höög/DS
Text: Hanna Odelfors/TT
Foto: Danny Gren, Yrkeshögskolan i Åbo, Johanna Hanno
Grafik: Anna-Lena Lindqvist/TT
Text: TT/Nyhetsbyrån
Foto: Gorm Kallestad/NTB/TT
Text: Hanna Odelfors/TT
Foto: Johan Nilsson/TT, FOI/Press

Teman

hängiven havet

Vi är många som älskar havet, stranden, vattnet och att simma i vågorna, men det finns de som bryr sig lite mer än oss andra. De som med engagemang och passion...

Makten över havet

Havets resurser tillhör alla medborgare. Vi vill ha friska hav, fulla av fisk och skaldjur. Så hur kunde EU:s hav fiskas ut till randen av en ekologisk kollaps? Överfisket är ingen olycka...

säljakt

I ett utfiskat hav har sälarna börjat ta sig in mot kusterna för att leta föda. Här inkräktar de på människornas område. Från att ha varit nästan utrotad i början av 1980-talet...

varmare hav

Havet bli varmare - arterna dör. Det är inte bara korallreven och fiskarna som hotas när haven blir varmare – det är allt liv. Inte sedan en asteroid utplånade dinosaurierna...

Krönikor/Debatt

Konflikterna inom svenskt fiske är mycket hårda. Småskaliga kustfiskare på ost- och sydkusten står mot ett litet antal jättelika trålare från Västkusten. Jag såg fram emot tuffa diskussioner och fruktbara meningsutbyten vid årets Fiskeforum. Men möttes av trevlig samvaro i lyxig mingelmiljö….
Krönika: Peter Löfgren
Foto: Ida Åkesson/SPA
[my_elementor_cat_tax_php_output]
29 februari, 2024
Jag är numera förbjuden att pilka torsk och gäddan har försvunnit från…
Krönika: Peter Löfgren
Foto: Johan Candert, Simon Stanford
[my_elementor_cat_tax_php_output]
23 februari, 2024
Biomassa och biodiversitet. Två ganska tråkiga och stela ord.  Men ord som ofta…
Text: Johan Candert
Foto: Johan Candert, Göran Ehlmé
[my_elementor_cat_tax_php_output]
24 augusti, 2023
EUs och Sveriges havspolitik har under flera decennier lett till utfiskade hav….
Text: Peter Löfgren

Dokumentärer

Alla medborgare vill ha fiskrika, friska hav. EU styrs demokratiskt. Så varför är EU:s hav utfiskade och på randen till en ekologisk kollaps? Besluten fattas i slutna rum, bortom demokratisk kontroll….
Reportage: Peter Löfgren
Redigering: Helena Fredriksson
Foto: Leif Eiransson
Det finns en plats på jorden där alla varelser lever sina liv i balans med omgivningen. Vi dyker in i ett fungerande ekosystem, från minsta plankton till största val – där också människan har sin plats i näringskedjan. Harmonin under ytan i de nordnorska vattnen är mycket ovanlig. Längre söderut är bilden en annan. På svenska Västkusten är flera fiskbestånd försvunna. Vad har hänt här -vart tog livet vägen? Hur kan havet ha blivit som en – öken?…
Dokumentär: Deep Sea Production
Ny forskning har kartlagt fiskarnas universum, hur de upplever världen, att de har personligheter. Dessa nya upptäckter kan påverka hur vi ser på fisk och fiskeindustri – och hur vi värdesätter det speciella universum som sprider sig under ytan….
Dokumentär: Deep Sea Production

Havet är globalt.
Det är också våra reportage.

Havet är globalt.
Det är också våra reportage.

Fiske

Människan har alltid hämtat mat från havet. Och fiske är ett uråldrigt sätt att göra det på som kan dateras tillbaka till den äldre stenåldern runt 40 000 år sedan. De senaste 100 åren har bestånden av fisk minskat dramatiskt i Västerhavet och Östersjön. Och i de flesta fall anses överfiske vara den största orsaken….
Text: Lina Mattsson
Foto: Simon Stanford, Lena Scherman, Kimmo Hagman
I en rapport från 2020, publicerad av BalticSea2020, menar författarna att just storskaligt fiske i Östersjön, varken är samhällsekonomiskt eller statsfinasiellt lönsamt. Tvärtom, kostar det oss alla stora pengar….
Reportage: Peter Löfgren
Redigering: Helena Fredriksson
Foto: Leif Eiranson
EU:s fiskeministrar har kompromissat fram årets överenskommelse om hur mycket sill och strömming vi får ta upp ur Östersjön nästa år. Som vanligt får vi fortsätta att fiska, trots att sillen och strömmingen enligt många bedömare håller på att ta slut. Men det finns en lag som ministrarna verkar ha glömt, och som kan leda till att de måste riva upp årets kompromiss. Det handlar om paragraf 4.6 i EU’s fleråriga förvaltningsplan för Östersjön (MAP)….
Reportage: Lena Scherman
Animation: Natalia Quintana

Klimat och Miljö

Vår planet är beroende av haven som klimatreglerare. Samtidigt syns effekterna av våra utsläpp tydligast i haven. Idag är övergödning, klimatförändringar, havsförsurning och invasiva arter några av de utmaningar haven står inför. …
Text: Lina Mattsson
Foto: Kimmo Hagman, Johan Candert, Tobias Dahlin, Simon Stanford
Människans tryck på haven är enorm. Spår av mänsklig aktivitet kan idag hittas överallt i världshaven. Men vad skulle hända om vi lät havet vara för en stund? Ge dem en chans att återhämta sig? …
Reportage: Daniel Hager/Göran Ehlmé
Foto: Göran Ehlmé
Filmen “What have we done?” som visar upp människans hänsynslöshet gentemot våra hav, fick ett hedersomnämnande i den internationella tävlingen DPG/Wetpixel Masters 2022. …
Film av: Tobias Dahlin

Östersjön

Östersjön är ett unikt och känsligt hav där organismer lever på gränsen för vad de klarar av på grund av den låga salthalten. Det har även kallats världens mest förorenade innanhav på grund av övergödning och den kemikaliecocktail människan orsakat….
Text: Lina Mattsson
Foto: Johan Candert, Kimmo Hagman, Simon Stanford
Det är tidig förmiddag senvinter förra året. Ute på öarna i Skarvs skärgård i havsbandet utanför Stockholm, ligger sälhonor och sälkutar tätt på klipporna. Det här är kutningstider för gråsälarna….
reportage/redigering: Kajsa Grandell
NASA har identifierat flera hundra marina döda zoner runt om i världen. En död zon är ett område i havet där syrenivån är för låg för marint liv att överleva. Vissa av dem uppstår naturligt, men de flesta är resultat av mänsklig aktivitet. Sju av världens tio största döda zoner finns i Östersjön. Den största av dem är nästan lika stor som Irland….
Reportage: Daniel Hager
Research: Loke Nyberg

Internationellt

Mer än 70 procent av jordens yta täcks av vatten och jorden kallas ibland för ”den blå planeten”. De flesta ursprungliga livsformerna utvecklades i havet, och än idag har den marina miljön en formrikedom som inte finns i något annat ekosystem. Vi människor är i allra högsta grad beroende av havet….
Text: Lina Mattsson
Foto: Tobias Dahlin, Simon Stanford, Johan Candert
Att vithajarna i False Bay, Sydafrika, har försvunnit tillskrivs olika faktorer, såsom späckhuggare och människans överfiske av hajarnas bytesdjur. Shark Spotters-teamet, som ansvarar för att övervaka vattnen i False Bay, bekräftar frånvaron av stora vithajar sedan 2019 och pekar på späckhuggare som en bidragande faktor….
Reportage: Jason Boswell
Kwanele Mbatha försörjer sig på att fiska och guida turister längs Sydafrikas Wild Coast, men detta ömtåliga ekosystem står inför hotet från överfiske, skador från olje- och gasutvinning, gruvdrift och många andra mänskliga aktiviteter. …
Reportage: Simon Stanford
Foto: Simon Stanford
Redigering: Niklas Berglund

Forskning

Fiskars beteenden, giftiga alger och havets roll i klimatet. Det är några av de ämnen havsforskning kan handla om. Vitt skilda ämnen, men med ett gemensamt mål: att bättre förstå vad som händer under ytan….
Text: Lina mattsson
Foto: Hans Berggren, Kimmo Hagman, Johan Candert, Simon Stanford
Förmodligen var populationen av sjöhästar i Ria Formosa i södra Portugal den största i världen. Men i mitten på 2010-talet kollapsade den och 95% av sjöhästarna försvann….
Reportage: Daniel Hager
Sydafrika har en otroligt rik mångfald av hajar, som representerar nästan en fjärdedel av alla kända arter, några finns ingen annanstans på planeten….
Reportage: Jason Boswell
BRUV-Foto: Cape RADD

    Rulla till toppen