Forskning

Varje år ser forskarna hur fler och fler sköldpaddor strandar på stränderna i Sydafrika. Man ser det delvis på grund av en ökad medvetenhet om...
Reportage: Jason Boswell
Foto/redigering: Jason Boswell
Foto: Two Oceans Aquarium: massstrandningen, Devin Trull / Two Oceans Aquarium
Torsken har havererat i Östersjön, sillen är på väg att fiskas ut, myndigheternas kortsiktiga lösning på problemet har varit att skjuta sälen. Nu visar forskningen...
Reportage: Lena Scherman
Foto: Johan Candert, Alexandre Gobatti, Simon Stanford, Anders Kronborg, John Jonsson
Kelpskogar är extraordinära ”hotspots” för biologisk mångfald. De absorberar stora mängder CO2 och frigör syre, de fixerar kväve och avgiftar vattnet och de är plantskolor...
Reportage: Ismaele Tortella/Delphin Ruché
foto: Ismaele Tortella
Förmodligen var populationen av sjöhästar i Ria Formosa i södra Portugal den största i världen. Men i mitten på 2010-talet kollapsade den och 95% av...
Reportage: Daniel Hager
Sydafrika har en otroligt rik mångfald av hajar, som representerar nästan en fjärdedel av alla kända arter, några finns ingen annanstans på planeten....
Reportage: Jason Boswell
BRUV-Foto: Cape RADD
Ida Beitnes är docent vid NMBU. Ida har tidigare studerat stress som en viktig faktor för utvecklingen av hjärtsjukdomar hos laxfiskar....
Reportage: Johan Candert
Foto: Simon Stanford
Klippning: Daniel Hager
Marco Vindas är docent vid Norwegian University of Life Sciences. Han vill förstå fiskars emotionella och kognitiva reaktioner på miljöstimuli. En stor del av hans...
reportage: Johan Candert
Foto: Simon Stanford
Redigering: Daniel Hager
Sveriges enda val är inte lätt att få syn på. I Östersjön är den akut hotad, men utanför Kullaberg finns en liten koloni. Där försöker...
Reportage: Marko T Wramén
Foto: Marko T Wramén, Sara Torres Ortiz, Jakob Højer Kristensen, Per Carlsson
Klippning: Anna W Thorbjörnsson
I ReCod projektet i Ar på Gotland har man nu lyckats få torsk att leka i fångenskap. Detta genom att försöka efterlikna torskens naturliga miljöer...
Reportage: Leif Eiranson
Klippning: Apollonia Meleouni
Nu är det vetenskapligt bekräftat. Mängden strömmingsyngel minskar dramatiskt i Stockholms skärgård. Forskarna misstänker att det storskaliga industrifisket bär en stor del av skulden för...
Reportage: Peter Löfgren, Daniel Hedström
Foto: Leif Eiranson, Kimmo Hagman
Den svartmunnade smörbulten upptäcktes första gången i svenska vatten år 2008. Idag är den vanligt förekommande i flera områden och allt tyder på att den...
Text: Anna Axelsson
Foto: Göteborgs Universitet
UV-Foto: Leon Green
Deep Sea Reporter har besökt en av de viktiga institutionerna i svensk havsforskning. Forskarna Kerstin Johannesson och Ann Larsson visar oss runt och berättar om...
Reportage: Daniel Hedström
Foto: Leif Eiranson, Tobias Dahlin
Rulla till toppen