"Storskaligt fiske är inte lönsamt" - säger nationalekonom Stefan Fölster

18 januari, 2024

I en rapport från 2020, publicerad av BalticSea2020, menar författarna att just storskaligt fiske i Östersjön, varken är samhällsekonomiskt eller statsfinansiellt lönsamt. Tvärtom, kostar det oss alla stora pengar.

– Jag har aldrig stött på en branch som är så olönsam, både för staten och för samhället i stort och samtidigt skadligt för miljön” säger han.

Författarna, till rapporten, nationalekonom Stefan Fölster, professor Per Larsson, docent Henrik Svedäng och professor Christoph Humborg, skriver att vinsten för statsfinanserna av att helt sluta med det storskaliga fisket skulle bli 239 miljoner kronor per år. Den samhällsekonomiska vinsten skulle bli 387 miljoner kronor per år.

I klippet ovan kan du höra Stefan Fölster berätta mer. Under fliken “fiske” hittar du den längre versionen av intervjun, eller via den här länken.

Reportage: Peter Löfgren
Redigering: Helena Fredriksson
Foto: Leif Eiranson

Liknande artiklar

Alla medborgare vill ha fiskrika, friska hav. EU styrs demokratiskt. Så varför är EU:s hav utfiskade och på randen till en ekologisk kollaps? Besluten fattas i slutna rum, bortom demokratisk kontroll….
Reportage: Peter Löfgren
Redigering: Helena Fredriksson
Foto: Leif Eiransson
EUs fiskeriministrar stänger ute allmänheten. Ländernas inbördes positioner hålls hemliga. Vi medborgare tillåts inte att påverka de för havet och planeten avgörande besluten. Fiskekvoterna sätts under ett par hektiska dygn och överskrider oftast vetenskapens råd. Deep Sea Reporter har exklusivt intervjuat EU:s egen ombudsman Emily O’Reilly, som fördömer bristen på insyn……
Reportage: Peter Löfgren
Klippare: Helena Fredriksson
Foto: Leif Eiranson
Arkiv: European Union
EUs högsta domstol slår fast att Ministerrådet bryter mot lagen när man beslutar om överfiske av ”målarter”, bestånd som fisket är direkt riktat mot. Men samtidigt ger domstolen ministrarna rätt till ”flexibilitet” vad gäller bifångster….
Text: Peter Löfgren
Foto: Göran Elhmé, Leif Eiranson
Rulla till toppen