"Fisket måste vara hållbart"

12 januari, 2024

EUs högsta domstol slår fast att Ministerrådet bryter mot lagen när man beslutar om överfiske av ”målarter”, bestånd som fisket är direkt riktat mot. Men samtidigt ger domstolen ministrarna rätt till ”flexibilitet” vad gäller bifångster.

Domen är den första prövningen av EUs fiskelag från 2013, som stadgar att från och med 2020 ska alla bestånd fiskas hållbart. 

Ministerrådet har genom flera decennier beslutat att tillåta högre fångster än vetenskapen rekommenderat. Först 2009 erkände EU-kommissionen att överfisket var förödande för såväl miljö som jobb och ekonomi. Det ledde till en reformering av hela fiskepolitiken. Utkast av fisk förbjöds och allt överfiske skulle vara borta 2020. Men överfisket har fortsatt och dumpningen av fisk har accelererat.

Dagens dom är en av flera kommande rättsprocesser som gäller EUs överfiske. Irländska organisationen Friends of the Irish Environment  (FIE)drog 2020 sin egen regering inför rätta för att den inte följer EUs fiskelag. FIE fick stöd av juristerna i miljöorganisationen ClientEarth. Irlands högsta domstol bad EUs Court of Justice of the European Union (CJEU) att döma i frågan.

Domstolen konstaterar idag att EUs mål om hållbart fiske ”genom en successiv och stegvis anpassning” enligt lagen skulle ha uppnåtts senast 2020.

Men i ett hav med många arter är det svårt att undvika och beräkna bifångster, konstaterar domstolen. Därför accepterar den att ministrarna ges viss flexibilitet vad gäller bifångster.

ClientEarths jurist Arthur Meeus, specialiserad på lagar som gäller havet och livet under ytan:

– Dagens dom klargör att framtida beslut om överfiske är olagliga. Det är dock en besvikelse att domstolen inte bekräftar att skyldigheten att sluta överfiska också gäller bifångster.

(“Today’s ruling provides clarity – going forward, approving overfishing for target stocks is illegal. However, it’s disappointing that the Court (…) has not confirmed that the obligation to end overfishing applies equally to bycatch stocks.”)

Flera organisationer har anmält EUs fiskeriministrar för upprepade brott mot EUs fiskerilag. De målen har ännu inte behandlats av EUs domstol.

Text: Peter Löfgren
Foto: Göran Elhmé, Leif Eiranson

Liknande artiklar

EUs fiskeriministrar bryter mot EUs lagar. Hittills har ingen ställts till ansvar. Men idag, den 16 mars, inleds förhandlingar inför EU-domstolen där miljöorganisationer argumenterar för att lagbrottet måste få konsekvenser….
Text: Peter Löfgren
Foto: Göran Ehlmé
EUs fiskeriministrar stänger ute allmänheten. Ländernas inbördes positioner hålls hemliga. Vi medborgare tillåts inte att påverka de för havet och planeten avgörande besluten. Fiskekvoterna sätts under ett par hektiska dygn och överskrider oftast vetenskapens råd. Deep Sea Reporter har exklusivt intervjuat EU:s egen ombudsman Emily O’Reilly, som fördömer bristen på insyn……
Reportage: Peter Löfgren
Klippare: Helena Fredriksson
Foto: Leif Eiranson
Arkiv: European Union
EU:s fiskeministrar har kompromissat fram årets överenskommelse om hur mycket sill och strömming vi får ta upp ur Östersjön nästa år. Som vanligt får vi fortsätta att fiska, trots att sillen och strömmingen enligt många bedömare håller på att ta slut. Men det finns en lag som ministrarna verkar ha glömt, och som kan leda till att de måste riva upp årets kompromiss. Det handlar om paragraf 4.6 i EU’s fleråriga förvaltningsplan för Östersjön (MAP)….
Reportage: Lena Scherman
Animation: Natalia Quintana
Rulla till toppen