EUs överfiske inför rätta

16 mars, 2023

EUs fiskeriministrar bryter mot EUs lagar. Hittills har ingen ställts till ansvar. Men idag, den 16 mars, inleds förhandlingar inför EU-domstolen där miljöorganisationer argumenterar för att lagbrottet måste få konsekvenser.

Enligt EUs gemensamma fiskeripolitik skulle alla fiskbestånd ha fiskats hållbart senast 2020. Men EUs ledare har misslyckats med att nå målet – eller struntat i att försöka.

Idag överfiskas närmare nittio procent av bestånden i Medelhavet och en tredjedel av bestånden i norra Atlanten. Fler fiskar dödas av människan än som får en chans att födas. Inte minst torskbestånden hotas av kollaps, som i Östersjön.

EUs fiskeministrar, Ministerrådet, har under lång tid överskridit forskningens råd för hur mycket fisk som kan tas upp hållbart.

Juristerna i miljöorganisationen Client Earth hävdar att ministrarna har styrts av kortsiktigt ekonomiskt tänkande och fattat beslut som leder till att inte bara fisken drabbas. En mängd olika djurarter är beroende av fisken som föda och störningarna i ekosystemet bidrar till klimatförändringarna. Dessutom drabbas fiskare och kustsamhällen av att fisken har försvunnit.

Fram till nyligen kunde i princip bara medlemsstater dra EUs beslut inför domstol. Men nu finns möjligheten även för civilsamhället och organisationer som Client Earth.

Dagens domstolsförhandling är resultatet av att den irländska organisationen Friends of the Irish Environment, med stöd av Client Earth, drog sin egen regering inför domstol för ohållbart höga fiskekvoter.  Men Irland är inte ensamt ansvarigt, kvoterna sätts av EUs ministrar gemensamt. Därför hänvisade den irländske domaren fallet till EU-domstolen. Där kommer idag miljöorganisationerna och Ministerrådets advokater att lägga fram sina argument.

Client Earth har också stämt EUs Ministerråd för de fiskekvoter som sattes för 2022. Det målet tas upp senare i år.

Text: Peter Löfgren
Foto: Göran Ehlmé

Liknande artiklar

Havsområden och kusterna i stora delar av världen är idag ekologisk obalans. Överfiske har oftast dragits fram som dominerande problem. Men även försurning , övergödning, miljöplaster, föroreningar och klimatändringar är viktiga faktorer. Konsekvenserna är redan stora – inte minst för människan och vår ekonomi. …
Text: Lars Öivind Knutsen
Foto: Veronica Turnage, Norges klimat- och miljödepartement, Birger Saetre, Trollskog, Janne Gitmark
Efter en utdragen tvist om vem som ska få fiska vad har ett avtal för 2022 nåtts mellan Storbritannien och EU. Överenskommelsen får kritik från miljöorganisationer som tycker att man ser mer till kortsiktiga ekonomiska vinster än långsiktiga konsekvenser för miljö och fiskbestånd…
Text: TT
Foto: Michael Spingler/AP/TT
EU-ländernas fiskeministrar har kommit överens om fisket i bland annat Atlanten, med Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt, under nästa år. Miljöorganisationer är kritiska mot delar i överenskommelsen. Särskilt Frankrike, Spanien och Portugal pekas ut som ansvarslösa…
Text: Micke Larsson/TT
Foto: Michael Probst/AP/TT
Rulla till toppen