Jonas Sjöstedt (v) svarar

03 juni, 2024

Jonas Sjöstedt (v) är politiker, författare och frilansjournalist. Han var partiledare för Vänsterpartiet januari 2012 – oktober 2020.

Sjöstedt har suttit i Europaparlamentet 1995–2006 och var riksdagsledamot 2010–2020.

Jonas Sjöstedt (v) är politiker, författare och frilansjournalist. Foto: Agnes Stuber

1. Östersjön mår dåligt – vilka är de främsta orsakerna?

   Övergödning, överfiske och miljögifter.

2. Varför har torskbeståndet kollapsat?

På grund av tidigare överfiske och syrefria bottnar som orsakats av övergödning.  

3. Hur har Östersjön påverkats av EUs fiskeripolitik?

Inte positivt. Den är ett misslyckande. Vi vill att kommissionen tar fram en havsgiv som tar ett helhetsgrepp om hållbart brukande och skydd av EU:s hav. På samma sätt som EU:s satsning på miljön genom gröna given behöver vi nu en havsgiv som säkerställer politisk enighet mellan olika lagstiftningar som påverkar havet. Miljölagstiftning och fiskelagstiftning kan inte spreta åt olika håll. De rättsliga kraven i den gemensamma fiskeripolitiken måste stärkas för att få stopp på överfisket.

4. Enligt Internationella havsforskningsrådet och EU-kommissionen skulle sill- och strömmingsfisket ha stoppats i år, om man skulle följa EUs lagstiftning – Hur ser du på att Ministerrådet tillät fortsatt fiske?

Fruktansvärt dåligt beslut. Det ger negativa effekter för strömmingen och riskerar därmed att ytterligare försvaga Östersjön som ekosystem då många arter är beroende av den som födokälla.

5. Vilken betydelse ska politiker tillmäta forskarnas (ICES) rekommendationer för hur mycket fisk som ska kan fångas?

Vi ska tillmäta den betydelse men råden från ICES har också brister som gör att vi måste vara beredda att vara mer restriktiva när fiskekvoter ska sättas. Vi bör i högre grad utgå från försiktighetsprincipen när vi har bristande underlag.

6. Hur ser du på det storskaliga industrifisket efter sill och skarpsill i Östersjön?

Industritrålningen i Östersjön efter sill och skarpsill måste stoppas. Den kritiska gränsen för strömmingen har passerats och det småskaliga kustnära fisket måste värnas framför det storskaliga industrifisket. Östersjön som fungerande ekosystem riskerar annars att ytterligare försämras.

7. 92 procent av all fisk som fångas i Östersjön mals till mjöl och blir mat åt norsk odlad lax, minkar, kycklingar, grisar – synpunkt?

Fruktansvärt. Industrifisket måste stoppas, fiskekvoter utgå från vad ekosystemet tål och det småskaliga fisket för humankonsumtion prioriteras.

Reporter: Peter Löfgren
Foto: Agnes Stuber
Grafik: Daniel Hager
Rulla till toppen