Emma Wiesner (c) svarar

27 maj, 2024

Deep Sea Reporter kommer fram till EU-valet den 9 juni att fråga partiernas toppkandidater hur de ser på situationen i havet.

Emma Wiesner är ordinarie ledamot i ENVI, utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, suppleant i AGRI-utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling, samt suppleant i ITRE-utskottet för industrifrågor, forskning och energi.

Emma Wiesner är Centerpartiets kandidat. Foto: Centerpartiet

1. Östersjön mår dåligt – vilka är de främsta orsakerna?

Östersjön är från början ett känsligt hav. Det är inte som Nordsjön, där vattnet ständigt byts ut. I Östersjön byts vattnet ut långsamt, så gifter lagras i bottensedimentet. Många år av övergödning, många år av giftläckage och många år av överfiske har därför lett fram till att Östersjön i dag är på randen till kollaps. Vi behöver utlysa ett undantagstillstånd för att rädda Östersjön.

2. Varför har torskbeståndet kollapsat?

Därför att torskbeståndet under många år varit ansatt av hårt fiske och miljögifter.

3. Hur har Östersjön påverkats av EUs fiskeripolitik?

Negativt. De stora industriella monstertrålarna tillåts dammsuga Östersjön på sill-, strömming och torsk, medan de kulturbärande kustfiskarna ser hur deras leverne försvinner.

4. Enligt Internationella havsforskningsrådet och EU-kommissionen skulle sill- och strömmingsfisket ha stoppats i år, om man skulle följa EUs lagstiftning – Hur ser du på att Ministerrådet tillät fortsatt fiske?

 Jag är oerhört arg och besviken på ministerrådet, och på den svenska regeringen. De har i princip skrivit på Östersjöns dödsdom. Torskbeståndet har kollapsat, sill- och strömming riskerar att gör det när som. Då duger det inte att minska kvoterna något – fisket måste stoppas för att Östersjön ska ha någon som helst chans till långsiktig överlevnad.

5. Vilken betydelse ska politiker tillmäta forskarnas (ICES) rekommendationer för hur mycket fisk som kan fångas?

 Stor. Vi har ett vetenskapligt råd för att följa deras råd. Däremot behöver EU-kommissionen beställning till ICES förändras, i dag tar de ingen hänsyn till att Österjöns vatten byts ut på 30 år eller fiskarnas storlek. Sådana faktorer måste också spela roll vid kvotsättandet.

6. Hur ser du på det storskaliga industrifisket efter sill och skarpsill i Östersjön?

 Jag tycker att det måste stoppas, omedelbart.

7.92 procent av all fisk som fångas i Östersjön mals till mjöl och blir mat åt norsk odlad lax, minkar, kycklingar, grisar  – synpunkt

Det är helt galet. Jag skrev Europas proteinstrategi, där vi tittade på andra möjliga foderproteiner. Insekter, proteinmjöl från gräsvall, åkerbönor. Det finns ofantligt många andra proteinkällor livsmedelsindustrin bör använda.

Reporter: Peter Löfgren
Grafik: Daniel Hager
Foto: Centerpartiet

Liknande artiklar

Beatrice Timgren är tvåa på Sverigedemokraternas lista i valet till EU-parlamentet. Hon är ordinarie riksdagsledamot sedan 2022 och har civilingenjörsexamen i kemisk teknik från KTH. I riksdagen är Beatrice Timgren ledamot i miljö- och jordbruksutskottet sedan 2022 samt suppleant i EU-nämnden och Europarådets svenska delegation….
Reporter: Peter Löfgren
Grafik: Daniel Hager
Foto: Sverigedemokraterna
Flera av strömmingsbestånden i Östersjön är allvarligt hotade enligt Världsnaturfondens senaste Fiskguide. Strömmingen är en motor i ekosystemet och när beståndet krymper får det konsekvenser, säger fiskeexperten Inger Melander. …
Text: Petra Hedbom/TT
Grafik: Johan Hallnäs/TT
UV Foto: Johan Candert
I en rapport från 2020, publicerad av BalticSea2020, menar författarna att just storskaligt fiske i Östersjön, varken är samhällsekonomiskt eller statsfinasiellt lönsamt. Tvärtom, kostar det oss alla stora pengar….
Reportage: Peter Löfgren
Redigering: Helena Fredriksson
Foto: Leif Eiranson
Rulla till toppen