Akut läge för strömmingen - fisken du bör skippa

28 september, 2023

Flera av strömmingsbestånden i Östersjön är allvarligt hotade enligt Världsnaturfondens senaste Fiskguide.

Strömmingen är en motor i ekosystemet och när beståndet krymper får det konsekvenser, säger fiskeexperten Inger Melander.

Fyra vanligas matfiskar och deras trafikljus i fiskguiden 2023.

Östersjöns ekosystem är i allvarlig obalans och att strömmingsbeståndet fortsätter att krympa är inte bra enligt Världsnaturfonden, WWF. På grund av fortsatt överfiske och långsammare tillväxt får strömmingen rött ljus i deras senaste Fiskguide.

Även bottentrålad torsk från Barents hav och Norska havet hamnar på rött efter att tidigare ha legat på gult. Rött ljus innebär att WWF uppmanar livsmedelskedjor, konsumenter och restauranger att välja bort dessa fiskar.

Strömmingen är utsatt för överfiske och den är mindre och magrare än tidigare. De storskaliga trålfisket utarmar bestånden, säger Inger Melander, expert på fiske och marknad på WWF.

Enligt ett förslag från EU-kommissionen bör allt riktat fiske efter strömming i centrala Östersjön och Bottniska viken stoppas nästa år. Den 23 till 24 oktober träffas EU:s fiskeministrar för att bestämma kvoterna för nästa års fiske

Svenskarna äter i genomsnitt 12 kilo fisk och skaldjur per person och år.

Vi hoppas att de går på kommissionens förslag men det är tyvärr mer troligt att de väljer mer kortsiktiga ekonomiska lösningar, säger Inger Melander.

Skarpsillen i Östersjön är en annan fisk som byter färggrupp i årets Fiskguide. Den går från grönt till gult eftersom fiskekvoterna överskrids och förvaltningen är bristfällig enligt WWF.

En ljusglimt i årets rapport är att braxen i Östersjön går från gult till grönt ljus. Beståndet bedöms må bra och ett fiske av nuvarande omfattning tycks inte påverka ekosystemet negativt. Andra goda nyheter är att sik- och löjrom importerad från vissa delar av USA och landodlad jätteräka får grönt ljus.

Det är jätteräkor som odlas i landbaserade recirkulerande slutna system bland annat i Tyskland, Österrike och Schweiz med en låg miljöpåverkan, säger Inger Melander.

En fisk som fortsatt bör undvikas är den gulfenade tonfisken i Indiska oceanen, oavsett vilken metod som används när den fiskas. Beståndet är överfiskat och bara 31 procent av det ursprungliga beståndet finns kvar. Dessutom har fisket en hög del av bifångst av andra marina arter när den fiskas upp.

Fisk är inte bara mat eller en näring för yrkesfiskare. De spelar en jätteviktig roll i det marina ekosystemet. Friska marina ekosystem med biologisk mångfald är ett måste för att bärkraftiga fiskebestånd ska trivas och växa och de är också mer motståndskraftiga mot klimatförändringar, säger Inger Melander.

Guiden använder trafikljusen: Grönt (bra val) gult (var försiktig) och rött (låt bli).

Vid klassificeringen vägs följande in:

1) Fiskbestånden

2) Kontroll och förvaltning

3) Fiskets påverkan på ekosystemet (livsmiljöer, marina arter, utkast och bifångster mm)

4) Kränkning av mänskliga rättigheter

5) Utsläpp av växthusgaser i samband med fisket

6) Förekomst av förlorade fiskeredskap som blivit kvar i hav och sjöar

För odlade arter tittar man på fodrets ursprung, hur odlingen sker och vilken miljöpåverkan den har samt förvaltningens effektivitet. Miljögifter omfattas inte.

Certifieringar som MSC, ASC och KRAV får inte automatiskt grönt ljus och ligger utanför trafikljusen. WWF rekommenderar i första hand att välja arter på grönt ljus och i andra hand certifierade fiskprodukter.

Källa: WWF

Text: Petra Hedbom/TT
Grafik: Johan Hallnäs/TT
UV Foto: Johan Candert

Liknande artiklar

Strömmingsfisket i Östersjön bör minska kraftigt nästa år, enligt Internationella havsforskningsrådet (Ices). Beståndet är på nivåer som är nära eller under det som anses hållbart….
Text: TT/Nyhetsbyrån
Foto: Hasse Holmberg/TT
EU-kommissionen föreslår ett stopp för sill- och strömmingsfiske i Östersjön och Bottniska viken. Orsaken är att fiskebestånden ligger på miniminivåer eller under….
Text: TT/Nyhetsbyrån
Foto: Michael Probst/AP/TT
Småskaliga kustnära fiskare i Östersjön har i många år varnat för att tillgången på strömming och sill minskar. Även Havs- och vattenmyndigheten ser samma utveckling, rapporterar Sveriges Radios Ekot…
Text: TT
Foto: Jurek Holzer/TT
Rulla till toppen