Heléne Fritzon (s) svarar

04 juni, 2024

Heléne Fritzon står högst på Socialdemokraternas lista i EU-valet. Hon var migrationsminister och biträdande justitieminister 2017- 2019.

Fritzon har suttit i Europaparlamentet sedan valet 2019.

Heléne Fritzon står högst på Socialdemokraternas lista i EU-valet. Foto: Socialdemokraterna

1. Östersjön mår dåligt – vilka är de främsta orsakerna, som du ser det?

Flera orsaker bidrar till den kritiska situationen som idag råder i Östersjön, bland annat klimatförändringar, övergödning och ett alltför hårt industriellt fiske.

2. Varför har torskbeståndet kollapsat?

Vi socialdemokrater lyssnar på forskningen, och SLU lyfter bland annat upp den försämrade miljön i Östersjön överlag, försämrad tillgång på mat, att sälarna blivit fler och äter upp fiskbestånden och ett högt fisketryck.

3. Hur har Östersjön påverkats av EUs fiskeripolitik?

EU beslutar om fiskekvoterna i bland annat Östersjön och det är tydligt att bristen på striktare fiskekvoter för pressade bestånd får konsekvenser – för torsken, strömmingen och sillen i Östersjön.

4. Enligt Internationella havsforskningsrådet och EU-kommissionen skulle sill- och strömmingsfisket ha stoppats i år, om man skulle följa EUs lagstiftning – Hur ser du på att Ministerrådet tillät fortsatt fiske?

I förhandlingarna i höstas förespråkade vi kommissionens linje med ett stopp på sill- och strömmingsfiske i Östersjön, med undantag för det småskaliga fisket efter matfisk. Vi socialdemokrater baserar vår fiskepolitik i vetenskapen och det är tydligt att vi behöver lägre fiskekvoter och i vissa fall också helt pausa fisket om vi ska ge fisken en chans att återhämta sig. Vi vill därför också flytta ut trålgränsen och värna det kustnära, småskaliga, fisket.

5. Vilken betydelse ska politiker tillmäta forskarnas (ICES) rekommendationer för hur mycket fisk som ska kan fångas?

Det är mycket viktigt att forskningsrekommendationer tas i beaktan vid beslut om fiskekvoter. Det är också mycket viktigt att de kvoter som beslutats efterlevs och att det säkerställs att redovisningen fungerar med skarpare kontroller.

6. Hur ser du på det storskaliga industrifisket efter sill och skarpsill i Östersjön?

Vi vill främja och utveckla Sveriges fiskerinäring. Då behöver förutsättningarna för fisket stärkas – vi behöver se till att det finns fisk i Östersjön. Därför vill vi vill fortsätta insatserna mot överfiske, flytta ut trålgränsen med grund i vetenskapen och värna det kustnära, småskaliga, fisket, och stötta utvecklingen av nya skonsamma fiskemetoder. Vid förhandlingarna om fiskekvoter i höstas förespråkade vi kommissionens linje med ett stopp på sill- och strömmingsfiske i Östersjön, med undantag för det småskaliga fisket efter matfisk.

7. 92 procent av all fisk som fångas i Östersjön mals till mjöl och blir mat åt norsk odlad lax, minkar, kycklingar, grisar – synpunkt?

Det är självklart inte bra att fisk som kan användas som matfisk i stället mals ned till fiskmjöl.

Reporter: Peter Löfgren
Foto: Socialdemokraterna
Grafik: Daniel Hager

Liknande artiklar

Emma Wiesner är ordinarie ledamot i ENVI, utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, suppleant i AGRI-utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling, samt suppleant i ITRE-utskottet för industrifrågor, forskning och energi….
Reporter: Peter Löfgren
Grafik: Daniel Hager
Foto: Centerpartiet
Beatrice Timgren är tvåa på Sverigedemokraternas lista i valet till EU-parlamentet. Hon är ordinarie riksdagsledamot sedan 2022 och har civilingenjörsexamen i kemisk teknik från KTH. I riksdagen är Beatrice Timgren ledamot i miljö- och jordbruksutskottet sedan 2022 samt suppleant i EU-nämnden och Europarådets svenska delegation….
Reporter: Peter Löfgren
Grafik: Daniel Hager
Foto: Sverigedemokraterna
Jonas Sjöstedt (v) är politiker, författare och frilansjournalist. Han var partiledare för Vänsterpartiet januari 2012 – oktober 2020. Sjöstedt har suttit i Europaparlamentet 1995–2006 och var riksdagsledamot 2010–2020….
Reporter: Peter Löfgren
Foto: Agnes Stuber
Grafik: Daniel Hager
Rulla till toppen