KOMMENTAR: Vill politikerna verkligen havets väl?

07 juni, 2024

Jag lyssnar skeptiskt till alla tvärsäkra svar som ges av politiker i valrörelser. Inte minst när frågorna gäller havet, som svenska och europeiska politiker har utsatt för katastrofal vanvård under decennier. Men svaren från toppkandidaterna i valet till EU-parlamentet ger mig trots allt hopp om förändring.

Det är tveklöst så att medvetenheten bland våra politiker om hoten mot havet har ökat sedan jag för 25 år sedan började bevaka Europas hav och fiskindustri. Men när går man från ord till handling? Hur länge kommer fiskindustrins lobbyister att få fortsätta diktera havspolitiken?

Torskbeståndet har kollapsat

Sveriges politiker har genom decennierna låtit Östersjön dö under min eka. Sedan inträdet i EU har situationen bara blivit värre. Torskbeståndet har kollapsat. Sill- och strömmingsbestånden är på farligt låga nivåer. Forskarna är oense och ger osäkra prognoser. De döda bottnarna breder ut sig när övergödningen stjäl syret från livet under ytan.

Det finns hopp

Samtliga åtta partier i Deep Sea Reporters enkät säger sig vilja värna om Östersjön. Alla är överens om de främsta orsakerna till att ekologin i vårt innanhav är svårt störd; överfiske, övergödning, giftutsläpp. Några kandidater är väl insatta i problemen och svarar med egna ord. Andra låter sitt parti uttrycka generella ståndpunkter. Men i mitt perspektiv är det en framgång att alla har svarat, att alla vill visa att de bryr sig.

Krävs fisk för att fiska

Vid mina besök i EUs högkvarter i Bryssel har jag förstått att svenska parlamentsledamöter betraktas som ”gröna extremister”, vad gäller havspolitiken. Sveriges långa kust har skapat en kärlek till skärgårdar och fiskelägen, en del av vår identitet. Vi vill bevara de små kustsamhällena, som är beroende av ett friskt hav och småskaligt fiske. Men det hållbara, kustnära fisket håller på att dö – trots att alla partier under lång tid, och i vår enkät, säger att de vill gynna småskaligheten. Det börjar stå klart för politikerna att det krävs fisk för att kunna fiska: Det storskaliga industrifisket är skadligt för havet och ett hot mot såväl havslevande djur och Sveriges matförsörjning, som vår unika skärgårdskultur.

En stor majoritet i vår enkät vill begränsa eller stoppa det storskaliga fisket. Men vad har man gjort i praktiken? Samtliga regeringar, sedan mer än ett halvsekel, är medskyldiga till förödelsen, liksom EUs institutioner – oavsett politisk majoritet. Och den mest plågsamma frågan jag ställer mig är: Har valet någon betydelse för havet? Är det politikerna som styr? Eller vilka krafter har den verkliga makten?

Makten över havet

Jag och Helena Fredriksson har undersökt maktstrukturerna i Deep Seas dokumentär ”Makten över havet”. Det vi fann var att politiska beslut som gynnar havet har stoppats av fiskindustrins välfinansierade lobby. Politiker som är dåligt insatta blir lätta offer för skickliga lobbyister, som har goda kontakter långt upp i maktapparaten, där icke-valda byråkrater har stort inflytande över allas vårt hav. Besluten blir alltid kortsiktiga. De gynnar industrifiskarna, men bara tills fisken tar slut. Då drar supertrålarna till andra havsområden – och lämnar ett utfiskat, förött hav bakom sig.

Deep Sea Reporter ska i närbild följa hur de kandidater som väljs in i EU-parlamentet uppfyller sina löften. Det får inte handla inte om att svara taktiskt i valtider. Det måste handla om att ta verkligt ansvar för människors och djurs rätt till ett friskt hav, idag och för kommande generationer.

Se Makten över havet på SVT Play.

Text: Peter Löfgren

Liknande artiklar

Alla medborgare vill ha fiskrika, friska hav. EU styrs demokratiskt. Så varför är EU:s hav utfiskade och på randen till en ekologisk kollaps? Besluten fattas i slutna rum, bortom demokratisk kontroll….
Reportage: Peter Löfgren
Redigering: Helena Fredriksson
Foto: Leif Eiransson
EUs högsta domstol slår fast att Ministerrådet bryter mot lagen när man beslutar om överfiske av ”målarter”, bestånd som fisket är direkt riktat mot. Men samtidigt ger domstolen ministrarna rätt till ”flexibilitet” vad gäller bifångster….
Text: Peter Löfgren
Foto: Göran Elhmé, Leif Eiranson
Havets resurser tillhör alla medborgare. Vi vill ha friska hav, fulla av fisk och skaldjur. Så – hur kunde fisket efter torsk i Östersjön få fortsätta trots alla varningssignaler? Hur kan strömmingsfisket få grönt ljus trots att EU-lagen förbjuder fortsatt fiske? Jag levde länge i villfarelsen att de europeiska haven förvaltas i demokratisk ordning. Att det bara är i diktaturer som rovdrift medvetet tillåts förgöra livet under ytan och förstöra allt levandes livsrum. …
Krönikör: Peter Löfgren
Foto: Leif Eiransson
Rulla till toppen