Öppet brev - till landsbygdsministern

16 januari, 2024

Axel Wenblad, är f.d. generaldirektör på Fiskeriverket. Han intervjuades i Peter Löfgrens senaste dokumentär ”Makten över havet”. Efter filmen ilsknade han till och skrev ett öppet brev till landsbygdsminister Peter Kullgren. Det här är brevet;

Öppet brev till landsbygdsminister Peter Kullgren

Nu måste regeringen lyssna på vetenskapen och våra forskare!

Forskarna är eniga i sina analyser

vi ska inte vi fiska mer sill och strömming i Östersjön. Vi

ska inte fiska alls därför att bestånden är hotade. Forskarna är även eniga när det gäller

fisket efter vild lax. Där vill forskarna begränsa uttag och begränsa fiskeområdena. På

punkt efter punkt så går regeringen mot beprövad vetenskap och forskning och vill tillåta

fortsatt fiske på svaga och hotade bestånd.

Det är med stor oro som Stiftelsen för Östersjölaxen nu konstaterar att den svenska regeringen på

punkt efter punkt, i ärende efter ärende går mot det forskarna rekommenderar.

Torsken ligger i respirator, sill och strömming har tagits in för intensivvård och laxen uppvisar

tydliga och allvarliga sjukdomssymtom. Trots det så vill regeringen fortsätta att fiska sill/

strömming och lax..

Fiskekvoterna

När fiskekvoterna ska fördelas mellan länderna runt Östersjön så finns det idag en process med

råd och rekommendationer från det Internationella Havsforskningsinstitutet, ICES. De skickar över

sina förslag till EU-kommissionen för beredning. Förslagen skickas sedan vidare till ministerrådet

för beslut. Det vetenskap och forskare kommit fram till borde väga tungt och inför årets runda så

gick EU-kommissionen på ICES råd – stopp för fiske efter sill och strömming och stopp för fiske

efter lax i delområde 29N och delområde 30 (från Åland och norrut till Västerbotten). Detta för att

skydda svaga bestånd. Med stöd av den finska regeringen så river regeringen då upp forskarnas

rekommendationer. Kvoterna för sill och strömming sänks förvisso men regeringen vill att man

fortsätter att tråla upp de små bestånd som finns kvar.

Lax

När det gäller fiske efter lax så svängde den svenska regeringen kort före möte med EU:s

fiskeministrar, kontaktade Finland och lyckades med att driva igenom ett beslut som innebär att

det kan komma att bli ett fortsatt fiske i delområde 29N och delområde 30. Forskarnas

rekommendation bygger på vetskapen att om fiskegränsen, geografisk, flyttats norrut så skyddas

flera hotade bestånd, däribland Ljungans bestånd av vild lax. Beslutet i ministerrådet blev att

ICES ska tillfrågas på nytt – i klartext så betyder det att Sverige och Finland vill veta om det ändå

inte går att fiska i de båda områdena, fast forskarna har sagt nej.Den svenska fiskeripolitiken

Det krävs ingen större fantasi för att se strategin i den svenska fiskepolitiken. Den svenska

regeringen väljer att strunta i det forskarna säger och väljer att lyssna på yrkesfiskare som fiskar i

havet. Vi förstår att regeringen vill värna om företag men den här strategin slår samtidigt rakt mot

andra företag och företagare som vill utveckla fiskerinäringen. Uppe i, och längs våra strömmande

vatten, våra älvar och åar finns fiske- jakt- och besöksnäringar. Företag som guidar och som lever

lokalt bland annat på fisketurism. Det är företagare som omsätter mer pengar än de yrkesfiskare

som regeringen säger sig värna om och för samhället så är fiske- och besöksnäringarna betydligt

mera lönsamma. En viktig fråga i sammanhanget är också varför regeringen tycker att

yrkesfiskarna har större och bättre rätt till fisken i våra vatten än de som bor längs älvar, åar och

sjöar?

Till låns

Vi har våra vatten till låns och då måste vi lyssna på vetenskap och forskning, i annat fall så

kommer vi snart ha fiskat upp den sista fisken. Vi måste börja att tillämpa det som kallas

försiktighetsprincipen – ser vi tydliga tecken på att något är fel så måste vi stoppa allt fiske, direkt,

för att ta reda på vad det är som har hänt. Det är en klok, enkel princip som bygger på det

elementära – lyssna på de som mäter, som analyserar och som sitter med modeller och har som

uppgift och jobb att ta reda på hur havet mår.

Den svenska regeringen måste lyssna på forskarna och sluta att tro att det går att kompromissa

med akut hotade bestånd – innan havet är helt tomt.

Nu startar Stiftelsen för Östersjölaxen ett tvåårigt projekt, med stöd av Postkodstiftelsen, där

målet är att stötta alla de lokala organisationer som förvaltar vår vilda lax. Nu gör vi, Stiftelsen,

saker, konkret, och vi förväntar oss att den svenska regeringen också agerar för våra vattens

bästa och att du som landsbygdsminister lyssnar på forskarna och omsätter deras råd i praktisk

handling. Gör du inte det riskerar både sillen och laxen att gå samma öde till mötes som torsken

där det bara finns spillror av bestånden kvar.

I sammanhanget så kan Peter Löfgrens alldeles utmärkta dokumentär (som finns på SVT Play)

rekommenderas: Makten över havet https://www.svtplay.se/video/eZAnJNx/makten-over-havet?id=eZAnJNx

Axel Wenblad

Ordförande Stiftelsen för Östersjölaxen

F.d. generaldirektör Fiskeriverket

Text: Axel Wenblad f.d. generaldirektör Fiskeriverket

Liknande artiklar

Alla medborgare vill ha fiskrika, friska hav. EU styrs demokratiskt. Så varför är EU:s hav utfiskade och på randen till en ekologisk kollaps? Besluten fattas i slutna rum, bortom demokratisk kontroll….
Reportage: Peter Löfgren
Redigering: Helena Fredriksson
Foto: Leif Eiransson
EUs fiskeriministrar stänger ute allmänheten. Ländernas inbördes positioner hålls hemliga. Vi medborgare tillåts inte att påverka de för havet och planeten avgörande besluten. Fiskekvoterna sätts under ett par hektiska dygn och överskrider oftast vetenskapens råd. Deep Sea Reporter har exklusivt intervjuat EU:s egen ombudsman Emily O’Reilly, som fördömer bristen på insyn……
Reportage: Peter Löfgren
Klippare: Helena Fredriksson
Foto: Leif Eiranson
Arkiv: European Union
EUs fiskeriministrar bryter mot EUs lagar. Hittills har ingen ställts till ansvar. Men idag, den 16 mars, inleds förhandlingar inför EU-domstolen där miljöorganisationer argumenterar för att lagbrottet måste få konsekvenser….
Text: Peter Löfgren
Foto: Göran Ehlmé
Rulla till toppen