Debatten om sillen rasar vidare

19 januari, 2024

Deep Seas uppmärksammade film ”Makten över havet” har satt rejäl fart på debatten om det storskaliga fisket i Östersjön. Dagarna efter söndagens premiär i SVT har politiker, forskare och miljöorganisationer fördömt EUs ministerråd och Sveriges fiskeriminister. Debattörerna hävdar att ministrarnas beslut, som strider mot EUs fiskerilag, hotar strömmingen/sillen i Östersjön.

Organisationen Coalition Clean Baltic (CCB) kräver att Ministerrådets beslut omprövas av rådets jurister. CCB konstaterar att ministrarnas beslut strider mot förvaltningsplanen för Östersjön, EUs fiskeripolitik och havsmiljödirektivet.

Den svenska Naturskyddsföreningen ingår i CCB:

– Strömmings- och sillfisket i Östersjön måste stoppas omedelbart. Utfiskningen är ett hot mot hela Östersjöns ekosystem, säger Beatrice Rindevall, ordförande i Naturskyddsföreningen.                                                       

 – Det finns inget fiske utan fisk, och det är obegripligt hur politiker medvetet tillåter överfiske. Torskens kollaps har uppenbarligen inte lärt oss någonting. Nu hoppas vi att fisket stoppas, att strömmingen återhämtar sig och att myndigheterna i fortsättningen tar varningssignalerna på allvar.                                                                                                                     

Naturskyddsföreningen överklagar också Havs- och vattenmyndighetens beslut om kvoter till det storskaliga fisket, till förvaltningsdomstolen.                                                                          

Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD), som ansvarar för fiskefrågor i regeringen, anmäls till riksdagens konstitutionsutskott av Socialdemokraterna. Anmälan har sin grund i att Kullgren lade ner sin röst i en omröstning om EUs fiskeripolitik utan att meddela riksdagens EU-nämnd. Omröstningen handlade om att ta bort en nedre gräns för strömmingsbeståndets storlek, då fisket måste stoppas.                                                                    

“Jag vill att KU granskar om inte landsbygdsministern handlade över sina befogenheter när han indirekt gav grönt ljus till ett förslag som bidrar till överfiske. Det kan vara spiken i kistan för strömmingen i Östersjön”, skriver EU-nämndens vice ordförande Matilda Ernkrans (S)                                                                                                                                               

Debatten rasar även i lokaltidningar längs hela Östersjökusten. I Norrtelje tidning har naturvänner, sportfiskare och ornitologer undertecknat en debattartikel med rubriken “Politiker låter vår strömming dö ut.”

Text: Peter Löfgren
Foto: Simon Stanford

Liknande artiklar

Alla medborgare vill ha fiskrika, friska hav. EU styrs demokratiskt. Så varför är EU:s hav utfiskade och på randen till en ekologisk kollaps? Besluten fattas i slutna rum, bortom demokratisk kontroll….
Reportage: Peter Löfgren
Redigering: Helena Fredriksson
Foto: Leif Eiransson
EUs fiskeriministrar bryter mot EUs lagar. Hittills har ingen ställts till ansvar. Men idag, den 16 mars, inleds förhandlingar inför EU-domstolen där miljöorganisationer argumenterar för att lagbrottet måste få konsekvenser….
Text: Peter Löfgren
Foto: Göran Ehlmé
EUs fiskeriministrar stänger ute allmänheten. Ländernas inbördes positioner hålls hemliga. Vi medborgare tillåts inte att påverka de för havet och planeten avgörande besluten. Fiskekvoterna sätts under ett par hektiska dygn och överskrider oftast vetenskapens råd. Deep Sea Reporter har exklusivt intervjuat EU:s egen ombudsman Emily O’Reilly, som fördömer bristen på insyn……
Reportage: Peter Löfgren
Klippare: Helena Fredriksson
Foto: Leif Eiranson
Arkiv: European Union
Rulla till toppen