fiskbeståndet

För att skydda strömmingen vill regeringen att trålgränsen flyttas längre ut från kusten i hela Östersjön. I skyddade havsområden bör bottentrålning helt förbjudas, enligt havsmiljöpropositionen....
Text: Sofia Eriksson/TT
Foto: Lars Schröder/TT
Rulla till toppen