Havsekonomi

lurv på tareskog
Havsområden och kusterna i stora delar av världen är idag ekologisk obalans. Överfiske har oftast dragits fram som dominerande problem. Men även försurning , övergödning,...
Text: Lars Öivind Knutsen
Foto: Veronica Turnage, Norges klimat- och miljödepartement, Birger Saetre, Trollskog, Janne Gitmark
Rulla till toppen