pigghajar

Javisst har vi hajar i Sverige. Kanske upp till 19 stycken olika arter! Vissa är förstås väldigt sällsynta besökare i våra vatten medan andra lever...
Reportage: Daniel Hager
Foto: Johan Candert
UV-Foto: Göran Ehlmé, Tobias Dahlin
Från och med första januari i år införs fiskekvoter av pigghaj igen, och den omfattas också av landningsskyldigheten. Däremot listar Artdatabasen fortfarande pigghajen som akut...
Reportage: Lena Scherman
Foto: Tobias Dahlin
Rulla till toppen