alfågel

Antalet sjöfåglar i Östersjön har minskat kraftigt de senaste 20 åren. Reportage med fågelforskaren Kjell Larsson, Linnéuniversitet...
Reportage: Tell Aulin & Martin Widman
Foto: Oskar Pedersen, Kjell Larsson & Leif Eiranson
Rulla till toppen