Regeringen vill flytta ut trålgräns i Östersjön

04 juni, 2024

Regeringen vill flytta ut trålgränsen längs hela Östersjökusten och förbjuda bottentrålning i skyddade havsområden.

– Det borde ha gjorts för länge sedan, säger statsminister Ulf Kristersson (M).

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L), statsminister Ulf Kristersson (M) samt landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) håller en pressträff för att presentera regeringens proposition för en levande havsmiljö. Foto: Lars Schröder/TT

I regeringens havsmiljöproposition föreslås att trålfiske inte ska tillåtas innanför en gräns på tolv sjömil från kusten. Från Skanör till Haparanda, inklusive Öland och Gotland. I dag är gränsen fyra sjömil.

Utflyttningen av trålgränsen anses viktig för att inte stora stim av strömming och sill ska trålas upp när den leker nära kusten.

Regeringen föreslår också att bottentrålning förbjuds inom skyddade havsområden, som nationalparker och naturreservat.

Fisket har varit för hårt under en lång tid. Torsken är i praktiken utrotad, men det gäller också sill och strömming med dramatiskt minskade bestånd, säger Kristersson.

Nätfiske påverkas ej

Det kustnära fisket med nät kommer inte att påverkas, utan snarare gynnas när det storskaliga trålfisket flyttas längre ut till havs, enligt miljöminister Romina Pourmokhtari (L).

Att flytta ut gränsen för trålfiske måste dock ske i samråd med EU och berörda EU-länder. Pourmokhtari pekar på att kommissionen uttryckt oro för Östersjöns hälsa.

– Så det vore anmärkningsvärt om man från kommissionens sida skulle stoppa det här nationella initiativet, säger hon.

Havsmiljöpropositionen innebär också att skyddade områden i Östersjön ska öka från 15 procent till 30 procent, varav 10 procent ska vara strikt skyddat.

“Kliv framåt”

Övergödning är det största problemet i Östersjön, enligt Pourmokhtari. Över 20 procent av botten är syrefri. Därför införs bland annat ett nytt etappmål till 2030 för att minska övergödningen.

På frågan om propositionen räcker för att rädda sillen och strömmingen och stoppa bottendöden svarar miljöministern:

– Den är ett ordentligt kliv framåt.

Enligt Centerledaren Muharrem Demirok räcker regeringens förslag inte på långa vägar för att rädda sillen och strömmingen. Han vill se ett omedelbart totalstopp för “monstertrålare” och mer riktade satsningar för ett renare hav.

Förre miljöministern Isabella Lövin (MP) tycker att propositionen dröjt för länge, men välkomnar att den nu läggs fram. Hon önskar dock att regeringen föreslog en havsmiljölag, tog fram en tidplan och avsatte pengar för åtgärderna.

Text: Sofia Eriksson/TT
Foto: Lars Schröder/TT

Liknande artiklar

När sälstammen runt 1980 hade havererat och nästan utrotats helt, satte myndigheterna stopp för all jakt. Man inrättade sälskyddsområden och alla tre arter som finns längs våra kuster, fredades. Samtidigt fick vi EU-direktiv om att minska utsläppen av DDT och PCB. Det ledde faktiskt till att alla tre sälstammarna återhämtade sig….
Reporter: Lena Scherman
Redigering: Alexandre Gobatti/Daniel Hager
Grafik: Daniel Hager
SLU Aqua i Lysekil har under flera års tid filmat bottnar i tre olika marina skyddsområden. Bratten är ett Natura 2000 område långt ut till havs upp mot den norska gränsen….
Reportage: Lena Scherman
Foto: Leif Eiransson
UW foto: SLU Aqua Lysekil
Grafik: Daniel Hager
Bottentrålning ska förbjudas och fasas ut i alla marina skyddsområden senast 2030. Förslaget finns med i EU-kommissionens nya handlingsplan för att rädda det marina ekosystemet….
Text: TT/Nyhetsbyrån
Foto:Michael Probst/AP/TT
Rulla till toppen