Del 1 Varför skjuter vi sälar?

19 oktober, 2023

När sälstammen runt 1980 hade havererat och nästan utrotats, satte myndigheterna stopp för all jakt. Man inrättade sälskyddsområden och alla tre arter som finns längs våra kuster, fredades. Samtidigt fick vi EU-direktiv om att minska utsläppen av DDT och PCB. Det ledde faktiskt till att alla tre sälstammarna återhämtade sig.

Tills de blev så många att de började inkräkta på människans områden.

De kustnära yrkesfiskarna har stora problem med sälar som tar sig in i vikarna och stjäl fisk och trasar sönder näten. Både yrkesfiskare och fritidsfiskare anser att sälarna äter för mycket fisk och röster höjdes för att vi skulle få jaga säl igen.

Det lyssnade politikerna på och gav Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten uppdraget att ta fram ett beslut om säljakt.

Sen två år tillbaka har vi nu licensjakt på gråsäl och knubbsäl och skyddsjakt på vikare. I år får totalt 2480 sälar skjutas. Till skillnad mot skyddsjakt innebär licensjakt, att man under jakt-tid får skjuta vilka sälar som helst, också långt gångna dräktiga honor, och nästan var som helst.

Men det finns forskare som är oroliga för att vi skjuter av för många. Forskare som räknar sälar och ser att de blivit färre de senaste tre åren. Dessutom, säger de, har sälen en viktig plats i ett friskt ekosystem.

Trålarna däremot, och vårt överfiske är som elefanten i rummet, det pratas det väldigt lite om.

I tio korta inslag, med grafik och intervjuer med forskare och myndighetspersoner, fördjupar vi frågan.

Reporter: Lena Scherman
Redigering: Alexandre Gobatti/Daniel Hager
Grafik: Daniel Hager

Liknande artiklar

Sälforskare oroas nu över att det blivit färre gråsälar i Stockholms ytterskärgård. En bidragande orsak kan vara den nya licensjakten…
Reportage: Johan Candert
Foto: Simon Stanford och Jeppe Gustafsson/TT Nyhetsbyrån
Klipp: Kajsa Grandell
Jag har blivit inbjuden att följa med Anja Carlsson och Markus Ahola från Naturhistoriska riksmuseet på deras årliga sälvalpsundersökning. När vi får syn på det distinkta vita av nyfödda sälar flyger vi närmare, Markus fotograferar, Anja registrerar koordinater och observationer och jag filmar. Stillbilderna är en resurs som gör det möjligt för forskarna att räkna antalet sälungar födda i år och analysera deras utbredning…
Reportage: Simon Stanford
Foto: Simon Stanford, Alexandre Gobatti Ramos
Klippning: Alexandre Gobatti Ramos
Vi följde med sälskötaren Therese Alpstig Anund, från Skansen, första gången hon mötte vilda sälar…
Reportage: Johan Candert
Foto: Simon Stanford
Undervattensfoto: Johan Candert, Göran Ehlmé, Jonas Rydin, Robert Westerberg
Klippning: Alexandre Gobatti Ramos
Rulla till toppen