buller i havet

Vår planet är beroende av haven som klimatreglerare. Samtidigt syns effekterna av våra utsläpp tydligast i haven. Idag är övergödning, klimatförändringar, havsförsurning och invasiva arter...
Text: Lina Mattsson
Foto: Kimmo Hagman, Johan Candert, Tobias Dahlin, Simon Stanford
Rulla till toppen