Vindkraftens okända buller ska undersökas

20 februari, 2024

Undervattensbuller från de stora vindkraftverk som planeras riskerar att påverka både djurlivet och Sveriges försvarsförmåga.

Nu ska forskare ta reda på hur sådana vindkraftparker kommer att låta under ytan.

Lillgrund vindkraftpark söder om Öresundsbron. Nu finns planer på större vindkraftverk och forskare ska undersöka hur mycket undervattensbuller de kan medföra. Arkivbild. Foto: Johan Nilsson / TT

Vindkraften till havs planeras att byggas ut rejält, men hur de nya vindkraftsparkerna ska samexistera med både människor och djur är en het fråga.

Ett frågetecken är hur pass kraftiga undervattensljud de orsakar.

Dagens havsbaserade vindkraftverk orsakar ljudmässiga störningar för miljön under byggnadsfasen. Pålningen hörs många kilometer bort och ljudet skrämmer bland annat bort fiskar.

När de är i drift kan bullret påverka lokalt i parken och bland annat medföra stress, men de medför ingen direkt skada för fiskar och annat marint liv, enligt den forskning som finns.

Vibrationer och ljud

Det berättar Mathias Andersson, marinbiolog och forskningsledare vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).

– Men de vindkraftverk man planerar för nu är i mycket större skala. Fundamenten kan ha en diameter på uppemot 15 meter jämfört med max 8 meter i dag. Hur dessa större vindkraftverk kommer att låta är den stora frågan, säger han.

Han leder ett projekt som nyligen tilldelades fem miljoner kronor av Naturvårdsverket för att ta reda på svaret.

Forskarna ska mäta undervattensljud och vibrationer i vattnet och havsbotten från vindkraftparken Kriegers Flak söder om Trelleborg. Med hjälp av modeller ska de sedan beräkna bullret från större vindkraftverk.

Främmande undervattensfarkoster

Kunskapen ska kunna användas vid miljöprövningen av havsbaserad vindkraft och på sikt leda till gränsvärden för ljudkänsliga marina djur.

Förhöjt bakgrundsljud under ytan kan även påverka försvaret som använder sonarer för att spåra främmande undervattensfarkoster.

– Tanken är att Försvarsmakten ska få kunskaper om driftsbullrets nivå i ett tidigt skede under miljöprövningsprocessen, för att själva kunna analysera konsekvenserna av vindkraften för försvarsförmågan, säger Mathias Andersson.

Projektet genomförs av forskare vid FOI och KTH i samarbete med Vattenfall.

Forskarna ska använda hydrofonsystem för att mäta undervattensljud från vindkraftverken. Foto: FOI

Ljudet under vatten är mycket viktigt för många marina djurs uppfattning av omgivningen och deras kommunikation.

Sälar och tumlare har inneröron som påminner om människans. Fiskarnas inneröron skiljer sig och uppfattar vibrationer. Men arter med simblåsa, såsom torsken, kan även uppfatta ljudtryck på samma sätt som däggdjur. Till exempel använder torskhanar ljud för att locka till sig honor, och akvarieexperiment visar att undervattensbuller gör det svårare för fiskarna att hitta varandra.

Ryggradslösa djur som musslor, maskar och snäckor – som utgör en viktig bas i ekosystemen – uppfattar likt fiskarna ljud via vibrationer. Hur de påverkas av undervattensbuller finns ännu väldigt lite kunskap om.

Källa: Mathias Andersson

Text: Hanna Odelfors/TT
Foto: Johan Nilsson/TT, FOI/Press

Liknande artiklar

Ørsted, världens mest hållbara energiföretag, planerar nu världens första försök att stödja korallrev genom att odla koraller på fundament till havsbaserade vindkraftverk. Tillsammans med taiwanesiska partners kommer företaget att testa konceptet i Taiwans tropiska vatten redan i sommar. …
Text: Ørsted A/S, TT
Västerhavet, Östersjön och Bottniska viken pekas ut för framtida havsbaserad vindkraft. En rad myndigheter har försökt hitta lämpliga områden – men olika intressen slåss mot varandra….
Text: Anna Karolina Eriksson/TT/Nyhetsbyrån
Foto: Johan Nilsson/TT
Grafik: Johan Hallnäs/TT
När två stora vindkraftsparker planerades i havet på svenska västkusten blev räkfiskarna oroliga att de inte längre skulle kunna tråla efter räkor var de ville. Trålfiskarna lyckades få med sig Uddevalla kommunstyrelse i oron och tillsammans satte de ihop en kampanj som de kallade ”Rädda räkan”. Frågan är bara – vilken räka och från vem ska den räddas?…
Reportage: Lena Scherman
Redigering: Niklas Berglund
Rulla till toppen