Vindkraftverk till havs blir fristäder för koraller

04 maj, 2022

Ørsted planerar nu världens första försök att stödja korallrev genom att odla koraller på fundament till havsbaserade vindkraftverk. Tillsammans med taiwanesiska partners kommer företaget att testa konceptet i Taiwans tropiska vatten redan i sommar. Syftet är att avgöra om koraller kan odlas framgångsrikt på fundamenten till havsbaserade vindkraftverk och att utvärdera den potentiella positiva effekten för den biologiska mångfalden om initiativet skalas upp.

Enligt FN:s miljöprogram är korallrev livsmiljöer för uppskattningsvis 32 % av alla marina arter och gynnar, direkt eller indirekt, 1 miljard människor över hela världen. Men den globala uppvärmningen ökar havsytans temperatur, som kan skapa en blekningseffekt som hotar överlevnaden för de ekosystem som tropiska korallrev understöder. Det bidrar i sin tur till den globala krisen för den biologiska mångfalden.

Klimatförändringarna är på väg att bli den största drivkraften för förlust av biologisk mångfald. Samtidigt är en betydande utbyggnad av havsbaserad vindkraft central för att hantera dessa sammanlänkade kriser. Regeringar runt om i världen planerar en betydande utbyggnad av grön energiinfrastruktur till sjöss. För att det ska göras rätt anser Ørsted att den utbyggnad av havsbaserad vindkraft som behövs för att bekämpa klimatförändringarna också ska integrera lösningar som stöder och förbättrar den biologiska mångfalden i haven. Därför har Ørsted satt upp en branschledande ambition om att leverera en nettopositiv inverkan på den biologiska mångfalden i företagets alla nya energiprojekt senast 2030.

Utöver arbetet med att göra naturen friskare än tidigare, utforskar Ørsted, den globala ledaren inom havsbaserad vindkraft, också innovativa nya sätt att skydda och förbättra den biologiska mångfalden. Ørsteds nya projekt ReCoral är ett exempel på att företaget undersöker olika sätt på hur detta kan uppnås. Projektet syftar till att genomföra en icke-invasiv strategi som går ut på att samla in överskottet av inhemska koraller när de sköljs upp på land och att odla friska korallkolonier på fundamenten till närliggande havsbaserade vindkraftverk.

Tanken bakom ReCoral

Ökade yttemperaturer i grunt vatten kan leda till blekning av koraller. I havsbaserade vindkraftsparker längre ut till havs är temperaturerna stabilare på grund av vertikal blandning i vatten kolonnen, vilket förhindrar extrema temperaturökningar.

Den innovativa tanken bakom ReCoral är att de relativt stabila vatten temperaturerna i havsbaserade vindkraftsparker kommer att begränsa risken för korallblekning och göra det möjligt för friska koraller att växa på fundamenten till vindkraftverken. Korallerna kommer att odlas nära vatten ytan för att säkerställa att de får tillräckligt med solljus.

Under 2020 samarbetade biologer och marina specialister inom Ørsted med korallexperter från näringslivet och med akademiker för att utveckla och testa konceptet. Under 2021 odlade ReCoral-teamet framgångsrikt unga koraller på stål- och betongsubstrat under vattnet på en kajtestanläggning för första gången.

I juni i år inleds försöket med havsbaserade koncepttester i Greater Changhua – Ørsteds havsbaserade vindkraftsparker i Taiwan – för att testa konceptet i öppet vatten på fyra separata vindkraftverksfundament.

Mads Nipper, vd och koncernchef för Ørsted, säger: ”För att stoppa klimatförändringarna och skapa en hållbar framtid för planeten, dess ekosystem och dess befolkning måste vi påskynda övergången från fossila bränslen till förnybara energikällor. Regeringar runt om i världen förbereder en betydande expansion av havsbaserad vindkraft, och jag är övertygad om att om det görs rätt kan utbyggnaden av havsbaserad vindkraft stödja och förbättra havens biologiska mångfald.” Han fortsätter: ”Om vi lyckas med ReCoral och konceptet visar sig vara skalbart kan denna Ørsted-innovation skapa en betydande positiv inverkan på den biologiska mångfalden i haven.”

Jobbar med korallexperter

Som en del av projektet samarbetar Ørsted med Penghu Marine Biology Research Center i Taiwan. Tillsammans har de utvecklat en icke-invasiv metodik för korallsådd, in vitro-befruktning, transport och fästning av larver på vindkraftverkens fundament. I stället för att ta något från befintliga korallekosystem förlitar sig ReCorals icke-invasiva tillvägagångssätt på insamlingen av det överskott av koralläggsknyten som spolas upp på stränder och som annars inte skulle överleva.

Hern-Yi Hsieh, chef för Penghu Marine Biology Research Center, säger: ”Vi är glada över att få delta i ett så fantastiskt initiativ och samarbeta med världens viktigaste aktör inom havsbaserad vindkraft. Miljöskydd och marin biologisk mångfald kommer att fortsätta att vara en av de viktigaste frågorna i världen under det kommande decenniet. Det är fantastiskt att se att Ørsted, förutom sitt arbete för att leverera ren energi, också lanserar sitt korallprojekt här i Taiwan för att främja den biologiska mångfalden. Vi är hedrade över att få delta i projektet och vi ser fram emot fler sådana initiativ i framtiden.”

Om pilottestet blir framgångsrikt kommer Ørsted att utforska möjligheterna för att skala upp initiativet. Det slutliga syftet skulle vara att använda ytterligare korallarver som genereras i havsbaserade vindkraftsparker för att återställa och förbättra hotade rev intill kusten.

ReCoral-konceptet skulle kunna tillämpas på havsbaserade fundament av alla slag i tropiska vatten runt om i världen. Ørsted kommer att dela med sig av lärdomarna och de tekniker som ReCoral-teamet utvecklar med forskare, företag och organisationer som arbetar med att skydda korallrev, samt med andra vindkraftsutvecklare. Ørsted förväntar sig att resultaten kommer att vara användbara oavsett om ReCoral-piloten lyckas.

För att ta reda på mer om ReCoral-metoden och hur den skiljer sig åt från andra metoder för korallrestaurering, besök: https://orsted.com/sustainability/our-priorities/nature/recoral

Tidslinje

2018: Ørsted började utveckla ReCoral-projektet.

2019–20: De tekniska och ekologiska aspekterna av konceptet utvecklades, inklusive larvanskaffningen och tillhörande metoder.

2021 : Penghu Marine Biology Research Center slutförde ett pilottest med överskott av inhemska korallyngel som samlats in från Penghuöarnas kust. Korallynglen utvecklades till larver i ett av deras landbaserade laboratorier och fästes på stål- och betongsubstrat under vatten på en kajtestanläggning.

2022: I juni kommer Ørsted att genomföra ett koncepttest och försöker få larver att bosätta sig och odla friska koraller på sin havsbaserade vindkraftspark Greater Changhua 1, som ligger 35–60 kilometer utanför Taiwans kust. För testet kommer områden om 1m2 på fyra separata fundament att användas.

Nettopositiv inverkan på den biologiska mångfalden

Nettopositiv biologisk mångfald är Ørsteds ambition för samtliga projekt för förnybar energi som företaget beställer senast från och med 2030. Nettopositiv inverkan på den biologiska mångfalden innebär ett mätbart bidrag som förbättrar den biologiska mångfalden totalt sett och lämnar naturen som helhet i bättre form än tidigare. Oundvikliga effekter minimeras och mildras, och utöver detta vidtas aktiva åtgärder för att förbättra den biologiska mångfalden och reparera ekosystem som idag hotas av kriser både avseende klimat och biologisk mångfald.

Ørsteds havsbaserade vindkraftsparker skadar inte naturligt förekommande korallrev, och Ørsteds ambition för biologisk mångfald är inte beroende av ReCoral för att ge en nettopositiv inverkan på den biologiska mångfalden vid vindkraftsparkerna i Greater Changua. Projektet kommer dock att skapa viktiga lärdomar om hur Ørsted och andra kan hitta bättre sätt att gagna den biologiska mångfalden. Läs mer om Ørsteds nettopositiva ambition för biologisk mångfald här.

Den havsbaserade vindkraftsparken Greater Changhua 1

Som en del av de havsbaserade vindkraftsparkerna på totalt 900 MW, Greater Changhua 1 och 2a, har Greater Changhua 1 en total kapacitet på 605 MW och ägs gemensamt av Ørsted (50 %) samt Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) och Cathay PE, som har en sammanlagd ägarandel på 50 %.

Mediekit

Förklarande video, illustrationer och bilder av utvecklingen av ReCoral finns tillgängliga för nedladdning och redaktionell användning här. Kreditera Ørsted. Den förklarande videon finns också på YouTube.

För mer information, kontakta:

Ørsted Group Media Relations

Anders Stougaard

astou@orsted.com [mailto:astou@orsted.com]

+45 99 55 67 39

Ørsteds vision är att skapa en värld som helt och hållet drivs av grön energi. Ørsted utvecklar, bygger och driver havs- och landbaserade vindkraftsparker, solcellsparker, energilagringsanläggningar, anläggningar för förnybar vätgas och gröna bränslen samt bioenergianläggningar. Dessutom tillhandahåller Ørsted energiprodukter till sina kunder. Ørsted är det enda energibolaget i världen med ett vetenskapligt baserat mål för nettonollutsläpp som validerats av Science Based Targets-initiativet (SBTi). Ørsted är även med på CDP Climate Change A List som en global ledare för klimatåtgärder, utöver att rankas som världens mest hållbara energibolag i Corporate Knights index över de 100 mest hållbara företagen i världen 2022. Ørsted har sitt huvudkontor i Danmark och företaget har 6 836 anställda. Ørsteds aktier finns listade på Nasdaq Copenhagen (Orsted). År 2021 uppgick koncernens intäkter till 77,7 miljarder danska kronor (10,4 miljarder euro). Besökorsted.se [http://orsted.se/] eller följ oss på Facebook, LinkedIn, Instagram och Twitter.

Text: Ørsted A/S, TT

Liknande artiklar

“Ju mer koraller som försvinner från naturen, desto viktigare blir våra i akvarierna”, säger forskaren Björn Källström …
Text: Fanny Jönsson
Foto: Leif Eiranson
Klimatförändringarna är ett stort hot mot korallrev. Men vissa korallarter tycks ha bättre förutsättningar att stå mot och överleva i ett varmare hav – om den globala uppvärmningen begränsas till 2 grader, enligt en studie som har publicerats i tidskriften Scientific Reports…
Text: TT
Foto: Kimmo Hagman
Vid Kosterhavets Nationalpark pågår forskningsarbete för att bevara och förnya bestånden av Ögonkorall…
Reportage: Daniel Hedström
Foto: Leif Eiranson, Susanna Strömberg (Göteborgs Universitet)
UV-foto: Tobias Dahlin, Kimmo Hagman
Drönarfoto: Tobias Dahlin
Rulla till toppen