Svenska korallrev ska räddas

Vid Kosterhavets Nationalpark pågår forskningsarbete för att bevara och förnya bestånden av Lophelia pertusa. Ögonkorallen, som vi kallar den, är vår enda revbildande korallart, och så vitt vi vet finns den numera bara på två platser i Sverige. Kan konstgjorda revstrukturer vara lösningen?

Projektet Life Lophelia är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Västra Götaland och Göteborgs Universitet, och det medfinansieras av EU:s Life-fond och Havs- och Vattenmyndigheten. 

Reportage: Daniel Hedström
Foto: Leif Eiranson, Susanna Strömberg (Göteborgs Universitet)
UV-foto: Tobias Dahlin, Kimmo Hagman
Drönarfoto: Tobias Dahlin

Liknande artiklar

The Intergovernmental Oceanographic Commission inom FN-organet UNESCO har publicerat årets State of the Ocean Report, som beskriver tillståndet för havet och livet där....
Text: Lena Scherman
Foto: Tobias Dahlin, Johan Candert
Marinbiologen Dr Tessa Hempson och filmskaparen Grant Brokensha deltog nyligen i en märkningsexpedition av mantor utanför Sydafrikas kust. Mantor har en otrolig 20 miljoner år...
Film och regi: Grant Brokensha
Klippning: Ruun Botha
Rulla till toppen