Stockholm

Mycket få kan idag leva på fiske längs Sveriges kuster. Jobben i fiskeindustrin försvinner och kustsamhällen slås sönder...
Reportage: Peter Löfgren och Johan Candert
Foto: Robert Westerberg och Simon Stanford
Rulla till toppen