mie winding

Mie forskar på evolutionär- och beteendeekologi hos marina zooplankton. Trots att de är mikroskopiskt små och lever i avlägsna miljöer, strävar Mie hela tiden att...
Reportage: Simon Stanford
Foto: Simon Stanford, Göran Ehlmé
Redigering: Alexandre Gobatti Ramos
Rulla till toppen