medesöarna

Människans tryck på haven är enorm. Spår av mänsklig aktivitet kan idag hittas överallt i världshaven. Men vad skulle hända om vi lät havet vara...
Reportage: Daniel Hager/Göran Ehlmé
Foto: Göran Ehlmé
Rulla till toppen