Glädjande rapport från Östersjöns djup

02 april, 2024

Salt- och syrerikt vatten ger Östersjön nytt liv. I december förra året strömmade stora mängder vatten in genom Öresund och Stora Bält. Nu visar färska undersökningar att inflödet redan har haft positiva effekter.

Totalt fick Östersjön omkring 120 kubikkilometer ”friskt” vatten från Nordsjön. Det motsvarar nästan hela vattenmängden i Vänern.

Danmarks Tekniska Universitet, DTU, har utfört mätningar mellan 6 och 14 mars och forskningsledaren Marie Storr-Paulsen kallar de uppmätta syrehalterna ner till 80 meters djup ”ytterst positiva”. Storr-Paulsen kan jämföra med tidigare år och finner att bottenlevande fisk har återvänt till de områden som fram till nu har betecknats som syrefria:

– På några av de positioner vi har fiskat de senaste åren har vi inte sett någon fisk alls. Det har varit total syrebrist och nästan fullständig död. Så det är uppmuntrande att nu kunna säga att det inte bara är sill och skarpsill, uppe i vattenpelaren. som finns i dessa områden, men att vi också har observerat bottenlevande fiskar som torsk, flundra och rödspätta.

SMHIs mätstationer bekräftar de positiva danska resultaten. Oceanografen Ola Kalén säger till Deep Sea Reporter att man före inflödet uppmätte mindre än 2 ml/l syre från 60 meters djup och ner till botten. Men den 11 mars i år var det minst 3 ml/l vid dessa djup.

– Det är en ganska tydlig förbättring, det här borde vara gynnsamt för torsken, konstaterar Ola Kalén. Men det återstår att se hur länge det nya syret räcker. En tendens vi har sett är att nytt syre från inflöden konsumeras snabbare och snabbare.

Inflödet av saltvatten kommer med långa och ojämna mellanrum. Det senaste stora tillskottet kom 2014 och var dubbelt så stort som det nu aktuella. Men det senaste inflödet var rikt på såväl syre som salt och höll en låg temperatur. SMHIs forskare tror att framförallt Hanöbukten och Bornholmsdjupet kan gynnas.

Hur länge och hur långt in i Östersjön detta inflöde kommer att påverka förhållandena i djupvattnet ska följas upp med ytterligare mätningar.

Forskarna är överens om att inflöden till Östersjön kan ge tillfällig förbättring av syreförhållandena på djupet. Men för att långsiktigt förbättra situationen och motverka ytterligare bottendöd krävs omfattande åtgärder mot övergödningen; tillförseln av näring måste minskas.

Text: Peter Löfgren

Liknande artiklar

Konflikterna inom svenskt fiske är mycket hårda. Småskaliga kustfiskare på ost- och sydkusten står mot ett litet antal jättelika trålare från Västkusten. Jag såg fram emot tuffa diskussioner och fruktbara meningsutbyten vid årets Fiskeforum. Men möttes av trevlig samvaro i lyxig mingelmiljö….
Krönika: Peter Löfgren
Foto: Ida Åkesson/SPA
Situationen för fiskar, fåglar och sälar i de svenska haven är fortsatt kritisk. Vi fiskar för mycket och släpper ut för mycket skadliga ämnen, säger Mats Svensson på Havs- och vattenmyndigheten. …
Text: Petra Hedbom/TT
Foto: Heribert Proepper/AP/TT
Begreppet Ocean Literacy vinner terräng. UNESCO efterlyser gemensam kunskapsbas om havet…
Text: Anna Bisther
Foto: Henrik Widman
Foto: Simon Stanford
Rubrikbild: Katja Kircher/Scanpix/TT
Rulla till toppen