Spökskeppen smörjer den ryska krigsmaskinen

29 april, 2024

Den smusslar ut olja och fyller Rysslands krigskassa. Den misstänks spionera på Sverige. Och den befaras när som helst kunna orsaka en enorm miljökatastrof.

Rysslands så kallade skuggflotta – med ett tusental anonyma fartyg – har vuxit explosionsartat och utgör på flera sätt ett hot i Östersjön.

Ett oljetankfartyg i Finska vikens vatten vid S:t Petersburg. I bakgrunden tornar Europas högsta byggnad Lachta center, där Rysslands statliga gasjätte Gazprom har sitt högkvarter. Foto: AP/TT Arkivbild.

I början av mars krockade det 250 meter långa tankfartyget Andromeda Star med ett annat fartyg utanför danska Jylland. Det verkar ha gått relativt bra: tankfartyget hade vid tillfället ingen last och lyckades ta sig till ett danskt varv för reparation.

Om olyckan hade gått värre till och fartyget hade varit lastat – med upp emot 700 000 fat olja – så hade det kunnat resultera i en enorm katastrof.

Och då är det högst oklart vem som hade burit det högsta ansvaret. Fartygets ägare tycks inte gå att identifiera. Driften sköts av ett enmansföretag som är listat i Goa i Indien, och som inte svarar på internationella mediers kontaktförsök.

Andromeda Star räknas till Rysslands “skuggflotta” – en växande armada av svåridentifierade, oförsäkrade och ofta skrotfärdiga fartyg som seglar under mindre nogräknade flaggor, inte sällan med transpondrar avstängda.

De upprätthåller exporten av sanktionstyngd rysk olja världen över.

Oktober 2022: Trots västländernas sanktioner ses mängder av tankfartyg segla till och från en av Rysslands största oljeterminaler i Novorossijsk, vid Svarta havet i syd. Foto: AP/TT Arkivbild.

Hämtar i Finska viken

Ungefär hälften av Rysslands oljeexport sjövägen sker i dag genom Östersjön, med mängder av stora tankfartyg som seglar från ryska hamnar i Finska viken och genom Öresund.

Efter olyckan i början av mars har Andromeda Star fortsatt på denna rutt efter att ha hämtat olja i hamnen i Primorsk nära Finland. Under de senaste veckorna har fartyget setts passera Suezkanalen och Röda havet flera gånger.

När den ryska exporten till EU och andra västländer sjunkit skarpt har Ryssland hittat köpare i främst Kina och Indien, om än till sämre priser. Intäkterna spelar stor roll för Rysslands uppblåsta krigsekonomi, där stora summor har riktats om till vapenindustrin.

Förr i tiden hade man Iran och Venezuela, med en skuggflotta som var relativt liten och som kunde hantera de sanktionsbelagda faten, sade Ben Luckock vid oljehandelsjätten Trafigura till Bloomberg i februari för ett drygt år sedan.

Det ryska flödet är helt väsensskilt, det är enormt.

I det läget hade flera hundra fartyg anslutit sig till den ryska skuggflottan och den har bara fortsatt att växa. Säkerhets- och sjöhandelsanalytiker bedömde före årsskiftet att de uppgår till åtminstone ett tusental, upp emot 1 500 stycken eller fler.

Tankar vid Gotland

Bara ett par mil utanför Gotlands östra kust ligger en Cypernregistrerad oljetanker som sedan två år tillbaka har pumpat bränsle till förbipasserande fartyg från Rysslands skuggflotta, vilket SVT har granskat.

Ryssland misstänks under de senaste åren ha använt till synes civila fartyg – bland annat tankfartyg – för att spionera och kartlägga intressen i nordiska vatten, vilket de nordiska etermediebolagen gemensamt har rapporterat om. Flera av de misstänkta fartygen har lagt till i svenska hamnar, vilket civilt flaggade fartyg har rätt att göra.

Sveriges marin följer aktivt fartygens rörelser, då den befarar militära risker i form av hybridoperationer under civil täckmantel.

Vi hittar ju antenner och master som kanske inte normalt sett hör till ett fiskefartyg till exempel, sade marinchefen Ewa Skoog Haslum till SVT förra veckan.

Att ingripa medför ytterligare risker. Ryssland antas vara mer benäget att slå vakt om sina intressen i Östersjön, då havet nu i övrigt omges av idel Natoländer. Därtill håller många intressenter ögonen på priset på olja – därav begränsade sanktioner och förmaningar till Ukraina om att inte attackera Rysslands oljeraffinaderier.

En man åker skidor med hjälp av en drake på den isbelagda Finska viken utanför S:t Petersburg, den 12 februari i år. Bredvid ligger ett oljetankfartyg som seglar under panamansk flagg. Foto: Dmitri Lovetsky AP/TT

Borde ha sågats sönder

Fartygen i skuggflottan är gamla. Tankfartyg slopas i regel av stora rederier efter omkring 15 år och skrotas efter 20 till 25. Snittåldern på fartygen som seglar till och från Kaliningrad har nu stigit till omkring 30 år.

Andelen tankfartyg i den globala sjötrafiken som egentligen anses vara för gamla har blivit markant större under de senaste två åren.

Sanktionerna innebär att tankfartyg som lastar rysk olja inte kan få ordentliga försäkringar. Och då anses nyare fartyg vara för värdefulla för att skicka ut på ljusskygga och riskabla uppdrag som detta.

Från såväl forskar- som politikerhåll larmas det om att det bara är en tidsfråga innan det sker ett haveri som orsakar en miljökatastrof i innanhavet. Aktivister från Greenpeace har genomfört en aktion mot tankfartyget utanför Gotland, där de skrev “Olja driver krig” på dess skrov.

Haveriet utanför Jylland är inte det enda som har drabbat skuggflottan i närtid. Dess fartyg har behövt undsättas och bogseras på flera världshav då de drabbats av bland annat motorstopp, grundstötningar och bränder. Forskare vid tankesmedjan Atlantic Council räknar till ett 40-tal olyckor i en rapport.

Utan en riktig huvudman blir det upp till närmaste land att rycka in, försöka städa upp och ta kostnadssmällen.

Ukraina har angripit flera oljedepåer i Ryssland under det gångna året, men har då uppmanats av USA att ligga lågt med den typen av attacker. Angrepp och sanktioner mot Rysslands olja kan driva upp oljepriset rejält. Här står en brandman vid en brinnande depå i Sevastopol på Krimhalvön i april förra året. Bilden är distribuerad av Sevastopols rysstillsatta, icke internationellt erkända guvernör Michail Razvozjajev. Arkivbild.

Till följd av det stora krigsutbrottet i Ukraina 2022 har EU och USA med flera infört sanktioner mot Ryssland som framför allt tar sikte på olja och gas.

USA, Kanada med flera har förbjudit all import av rysk olja och gas. EU har infört åtgärder som i praktiken ska stoppa 90 procent av importen, med vissa undantag för länder i öst som gjort sig beroende av ledningar från Ryssland.

Före kriget köpte EU närmare hälften av Rysslands exporterade olja. I dag handlar det om omkring fem procent.

All import av olja sjövägen har förbjudits. I samarbete med G7 har det införts ett pristak (60 dollar per fat råolja), där fartyg som fraktar dyrare rysk olja nekas tillgång till försäkringssystem och hamnar i väst.

Att försöka strypa Rysslands oljeexport helt bedöms kunna leda till ett dubbelt så högt oljepris. Men analyser visar att endast omkring en femtedel av den olja som exporteras från Ryssland i dag säljs för priser under sanktionstaket.

Till detta har det kommit ytterligare åtgärder som ska kringskära även den så kallade skuggflotta som transporterar dyrare rysk olja, samt få tredje land att stoppa försök att kringgå sanktionerna.

En stor del av fartygen i den globala sjötrafiken seglar under så kallad bekvämlighetsflagg. Det innebär att fartyget har registrerats i ett annat land än det där dess ägare håller till – i regel för att kringgå regleringar, höga skattekrav och lönekostnader. Detta har skett i olika former under många århundraden.

Ett så kallat bekvämt land tillåter att hur många utländska fartyg som helst registreras där.

Under de två år som Rysslands uppmärksammade skuggflotta har växt fram har alltfler tankfartyg som seglar till och från ryska hamnar varit registrerade i Cooköarna, Gabon, Kamerun, Palau, Vietnam och Saint Kitts och Nevis.

Under förra året registrerades ovanligt många fartyg i afrikanska Gabon, då antalet mer än fördubblades på kort tid.

Den fackliga organisationen Internationella Transportarbetarefederationen (ITF) stämplar totalt 42 länder eller territorier som så kallad bekvämlighetsflagg.

Text: Martin Mederyd Hårdh/TT
Foto: Dmitri Lovetsky/AP/TT

Liknande artiklar

Fiskare riskerar att stå utan inkomster och med skadade fiskbestånd efter oljeläckan som inträffade nära provinsen Rayongs kust i östra Thailand i tisdags…
Text: TT
Foto: Nava Sangthong/AP/TT
Fartyget Marco Polo har stött på grund tre gånger. Nu rinner ännu mer olja ut i havet i Pukaviksbukten. Den här saneringen kommer att pågå länge och man måste hålla koll på miljögifter i fisk och musslor i området, säger miljöforskaren Maria Granberg….
Text: Lena Blomquist/TT
Foto: Johan Nilsson/TT
Utsläppen av mineraloljor till havs har minskat under de senaste åren – däremot har kemikalieutsläppen i havet ökat, rapporterar SVT. Det handlar om skadliga kemikalier som släpps ut från fartyg som fraktar biobränslen, exempelvis tallolja…
Text: TT NYHETSBYRÅN
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Rulla till toppen