Oljan sprider gift i fiskar och musslor

30 oktober, 2023

Fartyget Marco Polo har stött på grund tre gånger. Nu rinner ännu mer olja ut i havet i Pukaviksbukten.

Den här saneringen kommer att pågå länge och man måste hålla koll på miljögifter i fisk och musslor i området, säger miljöforskaren Maria Granberg.

Fåglarna drabbas direkt av oljeutsläppet som tog ny fart på måndagen. På sikt kan miljögifter hamna i matfisk och musslor. Bild från förra veckan när den första oljan läckte ut i Hanöbukten. Foto: Johan Nilsson/TT

Hon konstaterar att oljeutsläppet är en katastrof och att det inte alls är bra att ännu mer läcker ut i havet efter den senaste grundstötningen. I det akuta skedet är det oljan som flyter på vattnet som påverkar mest.

Snäckor dör

Fåglar som smetas ner kan skadas av den tjocka och kletiga oljan. När den kommer in på det grunda vattnet och mot strandkanten kan den täcka uppväxtplatser för fisk. Snäckor och växtliv dödas om oljan lägger sig ovanpå dem.

-Men det är i alla fall en fördel att det inträffar på hösten. På våren skulle oljan ha drabbat larver och snäckor, fiskyngel, fågelungar och fåglar som ligger på ägg, säger Maria Granberg som är expert på oljeutsläpp vid IVL Svenska miljöinstitutet.

Oljan innehåller giftiga ämnen som tungmetaller och polycykliska aromatiska kolväten, beskriver hon, och de ger andra och mer långsiktiga konsekvenser.

Saneringsarbetet kommer att ta lång tid. Foto: Johan Nilsson/TT

Sanering i ett år

Saneringen kommer att pågå i kanske ett år, tror Maria Granberg, även om mängderna minskar. Hon säger också att man behöver hålla stadig koll på halterna av miljögifter i fisk och musslor som människor äter.

Det senaste jag har hört är att en del olja kommer att hamna på botten och då kan den börja brytas ner där. De här gifterna bryts ner långsamt, metallerna bryts aldrig ner, men de kan bindas i bottensedimentet.

“Onödigt och omodernt”

På länsstyrelsen i Skåne vet vattenhandläggaren Charlott Stenberg fortfarande inte när och hur utsläppet kommer att drabba länets vatten och kust.

-Oljan sjunker nu när det blir kallt och sedan vet vi inte var den hamnar när det blir varmare igen. Jag har begärt att få veta mer om miljöeffekterna, säger hon till TT.

Miljöforskaren Maria Granberg anser att oljeutsläppet i bukten är både onödigt och omodernt.

-Vi måste få en omställning i fartygsflottan, den måste frångå fossila bränslen, säger hon.

Text: Lena Blomquist/TT
Foto: Johan Nilsson/TT

Liknande artiklar

Fiskare riskerar att stå utan inkomster och med skadade fiskbestånd efter oljeläckan som inträffade nära provinsen Rayongs kust i östra Thailand i tisdags…
Text: TT
Foto: Nava Sangthong/AP/TT
Rulla till toppen