Skjut sälen - eller stoppa industrifisket? En krönika av Peter Löfgren

29 februari, 2024

Jag är numera förbjuden att pilka torsk och gäddan har försvunnit från min vik. Jag letar efter syndabockar. Vem bär ansvaret för tillståndet under ytan i Östersjön?

Småskaliga yrkesfiskare längs ostkusten har sedan flera år larmat om att sillen/strömmingen har minskat kraftigt. Samtidigt har det storskaliga trålfisket på öppet hav fortsatt att fånga stora mängder, som gått direkt till fiskmjölsfabrikerna i Danmark.

Det finns enligt SLU ett direkt samband mellan industrifisket och strömmingens försvinnande vid kusten. För oss konsumenter märks det tydligast i bristen på färsk fisk i butikerna. Även surströmmingsfabrikanterna vittnar om kris. Det är framförallt den stora strömmingen som fiskats ut.

EU-kommissionen föreslog i höstas att allt fiske skulle stoppas, på grundval av vetenskaplig rådgivning. Men EUs fiskeriministrar beslöt att fisket trots allt skulle få fortsätta. Det innebär ett risktagande: Fiskindustrins ekonomi prioriteras framför Östersjöns ekologi. Vilket på längre sikt hotar även fiskindustrin…men det tycks inte politikerna begripa.

Strömmingen kan ses som första våningen i Östersjöns ekosystem. Om man river första våningen rasar hela huset; strömmingen är basföda för en rad rovfiskar, liksom för sjöfågel och säl.

I mina hemtrakter i Blekinge har sälens antal vuxit kraftigt de senaste decennierna. Jag minns min förvåning och glädje när jag såg min första säl för omkring 15 år sedan. Numera är sälen en vanlig syn i skärgården – älskad av turister, illa sedd av fiskare.

Idag rapporteras om allt magrare sälar längs hela ostkusten, vilket tyder på att djuren får för lite mat. De tvingas söka sig allt längre in i skärgårdarna där de äter upp känsliga rovfiskebestånd. Många av Sveriges 1,7 miljoner fritidsfiskare kan vittna om att gädda och abborre har försvunnit från deras vikar. De har ersatts av storspigg, som blivit kustzonens härskare. Den stora strömmingen äter spigg och när den försvinner tar storspiggen makten. Den äter rovfiskens ägg och larver, liksom de kräftdjur som med sitt betande motverkar övergödning.

Enligt en ny studie från SLU, publicerad i Nature Communications, förstärks spiggens ställning genom att säl och storskarv äter rovfisken. Båda arterna har ökat kraftigt, skriver forskarna, som ”överraskas över att säl och skarv har så pass stor effekt”. 

Studiens huvudförfattare, forskaren Agnes Olin, får den svåra frågan i Dagens Nyheter:

Betyder det att det borde skjutas mer säl och skarv?

Olin svarar:

– Det ingår inte i min roll som forskare att bestämma vilka åtgärder som bör sättas in. Men jag tycker att det är viktigt att komma ihåg att det också finns andra alternativ, till exempel att minska det hårda fisketrycket på strömming i Östersjön för att öka tillgången till annan föda för sälen och skarven.

Agnes Olin ser alltså två alternativ: att skjuta fler sälar eller att minska det storskaliga industrifisket.

Men har vi tid att vänta på att politikerna ska ta sitt förnuft till fånga och kraftigt begränsa eller stoppa det storskaliga fisket? Ska vi låta havet växa igen, sälarna svälta och bara se på medan spiggen mumsar på de återstående rovfiskäggen?

Sverige har länge tillåtit skyddsjakt på säl och sedan 2022 även licensjakt. Jakten har i huvudsak tillkommit för att skydda kustfisket från förstörda nät och mindre fångster. Säljakten är kontroversiell. Men om sälen bidrar till att havet blir sjukare, blir det då lättare att skjuta den?

Människans rovdrift har tvingat sälen till nya jaktmarker för att överleva. Därmed påverkas kustens ekologi och yrkesfiskares försörjning. Ger det oss rätten att skjuta sälen, för att på kort sikt göra havet friskare?

Frågan är biologisk, filosofisk, moralisk; människan har tagit sig rätten att råda över livet under ytan. Rovdriften har gjort havet allt sjukare och tvingat djur som sälen att försöka anpassa sig. Då skjuter vi den.

Hur jag än vrider och vänder på frågan har jag inget färdigt svar. Jag vill inte att sälen ska skjutas. Jag vill inte att mitt hav ska bli sjukare.

För mig finns bara en rimlig åtgärd: Stoppa rovfisket – nu!

Krönika: Peter Löfgren
Foto: Johan Candert, Simon Stanford

Liknande artiklar

Sverige, Finland och Norge bedriver jakt på säl som troféjakt. I de flesta andra länder har man förbjudit jakt på stora marina däggdjur. I USA har man till och med förbjudit import av fisk från länder som dödar marina däggdjur för att skydda sitt fiske. Sverige har inte mycket fisk att exportera därför lär just det importförbudet inte drabba oss särskilt hårt. Däremot jagar vi ett stort marint däggdjur – och det är unikt….
Reportage: Daniel Hager/Lena Scherman/Alexandre Gobatti
I en rapport från 2020, publicerad av BalticSea2020, menar författarna att just storskaligt fiske i Östersjön, varken är samhällsekonomiskt eller statsfinasiellt lönsamt. Tvärtom, kostar det oss alla stora pengar….
Reportage: Peter Löfgren
Redigering: Helena Fredriksson
Foto: Leif Eiranson
Flera av strömmingsbestånden i Östersjön är allvarligt hotade enligt Världsnaturfondens senaste Fiskguide. Strömmingen är en motor i ekosystemet och när beståndet krymper får det konsekvenser, säger fiskeexperten Inger Melander. …
Text: Petra Hedbom/TT
Grafik: Johan Hallnäs/TT
UV Foto: Johan Candert
Rulla till toppen