Regeringen vill utöka skarvjakten

16 maj, 2022

Skarvar orsakar allvarliga skador på svenska fiskebestånd. Nu vill regeringen utöka jakten på sjöfågeln vars frätande avföring och duktiga aptit gjort den till ett hatobjekt bland såväl fiskare som skärgårdsbor.

Regeringen ger Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att revidera den nationella förvaltningsplanen för storskarv. Syftet är att ta fram pricksäkra och effektiva metoder för att minska skadorna på fisket.

Myndigheterna ska även inventera antalet skarvar, vilken skada de gör och hur mycket fisk de äter.

– Det handlar om hur förvaltningen ska bli mer effektiv och ändamålsenlig, och hur jakt och skrämselmetoder ska kunna bli effektivare, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg (S).

häckande skarvar
Skarvarnas frätande avföring får platserna de häckar på att se döda ut. Men när fåglarna överger en häckningsplats kommer växtligheten tillbaka. Foto: Hasse Holmberg/TT

Skarvarnas frätande avföring får platserna de häckar på att se döda ut. Men när fåglarna överger en häckningsplats kommer växtligheten tillbaka. Foto: Hasse Holmberg/TT

Storskarvspopulationen har i flera år ökat kraftigt i Sverige. Fågeln äter stora mängder fisk och orsakar skador på fiskeutrustning.

I myndigheternas uppdrag ingår bland annat att utreda fleråriga skyddsjaktsbeslut och undersöka alternativa sätt att jaga och skrämma fåglarna, utöver den jakt som i dag bedrivs med skjutvapen.

– Det är viktigt att vi har ett kustnära och hållbart fiske, och skarven är inte bra för fisket. Vi vill helt enkelt se vilka metoder som fungerar bäst. Det handlar också om att kunna utöka jakten och rikta den mot de områden där den behövs mest, säger Sätherberg.

Ett förslag på reviderad nationell förvaltningsplan ska lämnas till regeringen den 30 november 2023. Underlaget om skarvarnas matvanor ska vara färdigställt den 30 november 2024.

Text: TT
Foto: Hasse Holmberg/TT

Liknande artiklar

En spricka har uppstått i regeringen mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Socialdemokraterna har bytt fot i frågan om jakt på skarv…
Text: Owe Nilsson/Lars Larsson/TT
Foto: Magnus Martinsson/Naturfotograferna/BL Bildbyrå/TT
Enligt många som jobbar med havet och djurlivet så orsakar skarven betydligt värre problem än de som vi människor upplever ovanför ytan…
Reportage: Daniel Hedström
Foto: Simon Stanford, Leif Eiranson, Robert Westerberg
Jonas Hentati Sundberg är marinbiolog och har forskat på sillgrissor, på Stora Karlsö, i snart två decennier. När ön stängdes ner för turister under pandemin så upptäckte han något fascinerande: Sillgrisslorna behövde turisterna för att överleva…
Text: Fanny Jönsson
Rulla till toppen