Östersjöns mest hatade fågel

10 maj, 2021

De flesta som vistas i skärgården har sett de spöklika öar med döda träd som har tagits över av skarvkolonier. Stanken från fågelbajset är påtaglig. Sedan mitten av nittiotalet har skarvstammen i Sverige ökat från ca 5 000 till 40 000 par.

Men enligt många som jobbar med havet och djurlivet så orsakar dessa fåglar betydligt värre problem än de som vi människor upplever ovanför ytan. 

Mellanskarven är ett hett debattämne i skärgården. Vad ska det göras åt problemen som den orsakar? Och varifrån kommer den ursprungligen?

Reportage: Daniel Hedström
Foto: Simon Stanford, Leif Eiranson, Robert Westerberg

Liknande artiklar

Förra gången populationen inventerades fanns det bara omkring 500 Östersjötumlare kvar. Nu ska den akut hotade tandvalen räknas på nytt....
Text: TT/Nyhetsbyrån
Foto: Håkan Aronsson/Naturhistoriska Riksmuseet
Rulla till toppen