Regeringen vill flytta ut trålgränsen: Räcker inte för att rädda strömmingen säger experter

05 juni, 2024

Skärpta regler för bottentrålning i Östersjön är ett steg framåt – men inte tillräckligt stort för att skydda fiskarna, anser experter.

Gränsen för var trålfiske är tillåtet bör flyttas ut, från fyra till tolv sjömil utanför Östersjökusten. Och i skyddade havsområden ska bottentrålning helt förbjudas. Det är några av förslagen i regeringens havsmiljöproposition som ska skydda fiskbestånden.

Naturskyddsföreningen ser positivt på begränsningen av bottentrålning för att skydda sill och strömming.

“Ett beslut om att stoppa all bottentrålning i skyddade områden skulle vara ett mycket stort steg framåt”, säger ordförande Beatrice Rindevall, i en kommentar.

Frågan är om Sveriges grannländer eller EU kan stoppa planerna på att utöka trålgränsen och förbjuda bottentrålning i skyddade områden. Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) tillstår att Sverige måste få med sig andra länder.

Skulle Sverige ensidigt göra en sådan här åtgärd finns möjligheten för andra som har kvoter i Östersjön att fiska där, att båtar flaggas om eller kvoter säljs, säger han på en pressträff.

Svårt?

Att få med grannländerna på minskad bottentrålning kan bli svårt, tror Daniel Valentinsson som forskar om akvatiska resurser vid SLU.

Finland och Danmark har tillträde till svenskt vatten och måste vara med på ändringen. Det tror inte jag är helt enkelt, säger han.

Valentinsson menar att regeringens åtgärder är i rätt riktning, men att de inte räcker för att rädda strömmingen. Detta eftersom det avgörande är de totala kvoterna för fisket vilka beslutas gemensamt inom EU.

Det viktiga är vad man gör i hela Östersjön.

Även Konrad Stralka, vd för stiftelsen Baltic waters, välkomnar en utflyttning av trålgränsen, men anser att den borde flyttas ännu längre ut på vissa håll, som utanför Blekinge och Gävle, för att skydda lekande fisk.

– Bottentrålningen är extremt skadlig. Sverige borde också skicka en tydligare signal till andra länder om att trålning borde stoppas i hela Östersjön, och arbeta för det inom EU, säger han.

“Viktig signal”

För att motverka Östersjöns stora problem med övergödning, som lett till att över 20 procent av botten är syrefri, införs bland annat ett nytt etappmål till 2030.

Om de nya åtgärderna räcker är svårt att avgöra, enligt Stralka:

– Det har gjorts väldigt mycket för att minska övergödningen, bland annat inom jordbruket, och jag är osäker på hur mycket mer man har att hämta. Men att regeringen lyfter frågan ger en viktig signal om att fortsätta arbetet.

Text: Hanna Odelfors/TT
Foto: Janerik Henriksson/TT

Liknande artiklar

För att skydda strömmingen vill regeringen att trålgränsen flyttas längre ut från kusten i hela Östersjön. I skyddade havsområden bör bottentrålning helt förbjudas, enligt havsmiljöpropositionen….
Text: Sofia Eriksson/TT
Foto: Lars Schröder/TT
En utredning har lämnats över till landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) med förslag om ett generellt förbud mot bottentrålning i skyddade havsområden….
Text: Niklas Svahn/TT
Foto: Berit Roald
Fisket efter sill och strömming i centrala Östersjön kan öka med 139 procent, anser ICES, Internationella havsforskningsrådet, som idag publicerade sina råd till EU för fisket 2025….
Text: Peter Löfgren
Rulla till toppen