Sillfisket i Östersjön kan öka med 139 procent säger Internationella havsforskningsrådet (ICES)

31 maj, 2024

Fisket efter sill och strömming i centrala Östersjön kan öka med 139 procent, anser ICES, Internationella havsforskningsrådet, som idag publicerade sina råd till EU för fisket 2025.

Förra året ville EU-kommissionen stoppa allt sillfiske efter ICES rekommendationer. Nu hävdar forskarna att beräkningen av årsklassen sill född 2022 underskattades i fjol. ICES konstaterar också att nyrekryteringen av sill/strömming har gått bättre än väntat.

Fiskforskaren Henrik Svedäng, Östersjöcentrum, Stockholms universitet, är starkt kritisk till ICES nya råd:

– ICES bygger sin slutsats om en extrem ökning på 139 procent på något bättre rekrytering, vilket oftast får modifieras i efterhand. 

– Denna typ av glädjekalkyler har förekommit tidigare, t ex för västra torsken där man i efterhand sett att beståndet inte var så stort. Det beståndet är nu kraschat sedan början av 2000-talet.

– Med en dåres envishet kör man om samma resonemang, 2021 höjdes kvoten i Bottniska viken för strömming med ca 80 %, den ökningen kunde man inte fånga, tvärtom sjönk infiskningen under det året. Att döma av det ICES skriver idag så har man inte tagit intryck av att strömmingen minskat starkt i svenskt fiske, ej heller den undersökning vi publicerade förra året från Stockholms skärgård

ICES bygger sina råd på provfisken och egna modeller – men framförallt på fångstrapporter från de stora industrifisketrålarna. ICES konstaterar att felrapportering är ett pågående problem som gör prognoserna osäkra. ICES skriver:

“Betydande ansträngning har gjorts för att uppskatta felrapporteringen, vilket har resulterat i mindre revideringar – men arbetet har inte slutförts och pågår fortfarande. Felrapportering undergräver datakvaliteten.”

Forskarna har räknat fel förr

2017 såg allt bra ut i ICES beräkningar. Fiskekvoten höjdes rejält. Men när man 2021 fick nya data beräknades beståndet bara ha varit hälften så stort – och farligt nära gränsen för kollaps. 

På grundval av ICES råd ska EU-kommissionen ge sina rekommendationer om fisket i Östersjön 2025. Det slutgiltiga beslutet tas av alla EU-länders fiskeministrar vid ett möte i oktober 2024.

Processen har kritiserats, inte minst av fristående miljöorganisationer, för att den sker bakom stängda dörrar. Även EUs egen ombudsman kräver att allmänheten ska få veta hur ministrarna argumenterar. Idag är diskussionerna hemliga – bara besluten offentliggörs.

Henrik Svedäng:

– Snart behövs en kriskommission för att undersöka vad ICES, EU-kommissionen och ministerrådet i en extremt klandestin form kokar ihop utan insyn eller möjlighet att följa processen.

Men forskarna inom ICES var inte eniga i sitt beslut. SLUs representanter i ICES har gått ut med kommentarer till rådet – läs det här. Mikaela Bergenius Nord (SLU Aqua) tycker att råden är för höga.

Länk till ICES råd för sill/strömming i centrala Östersjön finns här.

Text: Peter Löfgren

Liknande artiklar

Småskaliga kustnära fiskare i Östersjön har i många år varnat för att tillgången på strömming och sill minskar. Även Havs- och vattenmyndigheten ser samma utveckling, rapporterar Sveriges Radios Ekot…
Text: TT
Foto: Jurek Holzer/TT
Flera av strömmingsbestånden i Östersjön är allvarligt hotade enligt Världsnaturfondens senaste Fiskguide. Strömmingen är en motor i ekosystemet och när beståndet krymper får det konsekvenser, säger fiskeexperten Inger Melander. …
Text: Petra Hedbom/TT
Grafik: Johan Hallnäs/TT
UV Foto: Johan Candert
Konflikterna inom svenskt fiske är mycket hårda. Småskaliga kustfiskare på ost- och sydkusten står mot ett litet antal jättelika trålare från Västkusten. Jag såg fram emot tuffa diskussioner och fruktbara meningsutbyten vid årets Fiskeforum. Men möttes av trevlig samvaro i lyxig mingelmiljö….
Krönika: Peter Löfgren
Foto: Ida Åkesson/SPA
Rulla till toppen