Förbud mot bottentrålning - föreslås av utredning

17 maj, 2023

En utredning har lämnats över till landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) med förslag om ett generellt förbud mot bottentrålning i skyddade havsområden.

Utredningen, som tillsattes i samband med Januariavtalet mellan S, MP, C och L, föreslår att bottentrålning förbjuds i nationalparker, naturreservat, biotopskyddsområden och Natura 2000-områden.

I dag bedrivs trålfiske i flera områden innanför den så kallade trålgränsen – där trålning generellt är förbjuden. Bottentrålning i skyddade områden bedrivs också men i mycket begränsad omfattning. Den sker i områden som Kosterfjorden, Gullmarsfjorden, i Kalix yttre skärgård och Bergöfjärden i Bottenviken. Främst gäller det fiske av siklöja, räka och kräfta.

Fiskemetoden kan orsaka allvarlig skada på marina havsmiljöer då trålen, när den dras längs havsbotten, inte bara påverkar fisk och skaldjur utan även river upp bottensediment.

Antalet fartyg som bottentrålar i marina skyddade områden innanför trålgränsen är i dag 146 stycken.

Utredningen föreslår ett generellt förbud mot sådant fiske men att undantag ska få beviljas om det finns vetenskapliga eller andra särskilda skäl.

Förbudet föreslås börja gälla den 1 juli 2025.

Text: Niklas Svahn/TT
Foto: Berit Roald

Liknande artiklar

SLU Aqua i Lysekil har under flera års tid filmat bottnar i tre olika marina skyddsområden. Bratten är ett Natura 2000 område långt ut till havs upp mot den norska gränsen….
Reportage: Lena Scherman
Foto: Leif Eiransson
UW foto: SLU Aqua Lysekil
Grafik: Daniel Hager
Mattias Sköld är forskare på SLU Aqua i Lysekil. Han har varit med och filmat havsbottnen i marina skyddsområden, bland annat i Bratten, på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten (HaV). …
Reportage: Lena Scherman
UV-Foto: SLU Aqua/Lysekil
Foto: Leif Eiransson
Bottentrålning ska förbjudas och fasas ut i alla marina skyddsområden senast 2030. Förslaget finns med i EU-kommissionens nya handlingsplan för att rädda det marina ekosystemet….
Text: TT/Nyhetsbyrån
Foto:Michael Probst/AP/TT
Rulla till toppen