Kristdemokraterna (Kd) svarar

06 juni, 2024

Kristdemokraternas toppkandidater i EU-valet är Alice Teodorescu Måwe, Ella Kardemark och Martin Hallander. Svaren på Deep Sea Reporters frågor kommer inte från de enskilda kandidaterna. KD väljer att svara som parti.

1. Östersjön mår dåligt – vilka är de främsta orsakerna?

Svar: Det finns flera orsaker, några exempel är övergödning, överfiske och utsläpp av miljögifter.

2. Varför har torskbeståndet kollapsat?

Svar: Ett hårt fisketryck, döda bottnar, födobrist, parasitangrepp och växande sälpopulationer.

3. Hur har Östersjön påverkats av EUs fiskeripolitik?

Svar: Svårt att ge ett kort och heltäckande svar men vi ser det som värdefullt att EU har en gemensam fiskeripolitik. På samma sätt som t ex klimatfrågan så är fisket exempel på en fråga som lämpar sig synnerligen väl att ha ett gemensamt regelverk kring. Varken utsläpp av växthusgaser eller fiskstim tar hänsyn till nationsgränser. Eftersom utmaningen är på internationell nivå måste lösningarna ligga på samma nivå.

4. Enligt Internationella havsforskningsrådet och EU-kommissionen skulle sill- och strömmingsfisket ha stoppats i år, om man skulle följa EUs lagstiftning.

Hur ser du på att Ministerrådet tillät fortsatt fiske?

Svar: Det stämmer inte att det skulle blivit ett totalt fiskestopp. Vad kommissionen i praktiken föreslog var att bara det industriella trålfisket, som fångar skarpsill och får sill som bifångst, skulle få fortsätta. Det småskaliga fisket som är viktigt för svenska kustsamhällen hade däremot stoppats. Det är ett fiske vi vill värna och vi ser positivt på att det nu kan fortsätta.

5. Vilken betydelse ska politiker tillmäta forskarnas (ICES) rekommendationer för hur mycket fisk som ska kan fångas?

Svar: Vi ska lyssna på ICES och deras rekommendationer. Därför är det bra att Peter Kullgren i ministerrådet valde att vara med i förhandlingen och lyckades dra ner kvoterna mot det nedre intervallet i ICES råd. Beslutet var en kompromiss. Vi hade gärna gått ännu längre mot sänkta kvoter.

6. Hur ser du på det storskaliga industrifisket efter sill och skarpsill i Östersjön?

Svar: Det viktigaste verktyget för att sillen ska återhämta sig är kvoterna. Vi vill ha ansvarsfulla, försiktiga kvoter som vilar på vetenskapliga råd. När kvoter fördelas ska de först gå till småskaligt kustfiske.

7. 92 procent av all fisk som fångas i Östersjön mals till mjöl och blir mat åt norsk odlad lax, minkar, kycklingar, grisar – synpunkt?

Svar: Det pågår mängder med arbete just nu för att mer fisk ska kunna landas för humankonsumtion i Sverige. Jordbruksverket har uppdrag i frågan men även branschen själv vill också att mer ska gå till humankonsumtion och jobbar med det. Detta ser vi mycket positivt på.

Reporter: Peter Löfgren
Grafik: Daniel Hager

Liknande artiklar

Jonas Sjöstedt (v) är politiker, författare och frilansjournalist. Han var partiledare för Vänsterpartiet januari 2012 – oktober 2020. Sjöstedt har suttit i Europaparlamentet 1995–2006 och var riksdagsledamot 2010–2020….
Reporter: Peter Löfgren
Foto: Agnes Stuber
Grafik: Daniel Hager
Beatrice Timgren är tvåa på Sverigedemokraternas lista i valet till EU-parlamentet. Hon är ordinarie riksdagsledamot sedan 2022 och har civilingenjörsexamen i kemisk teknik från KTH. I riksdagen är Beatrice Timgren ledamot i miljö- och jordbruksutskottet sedan 2022 samt suppleant i EU-nämnden och Europarådets svenska delegation….
Reporter: Peter Löfgren
Grafik: Daniel Hager
Foto: Sverigedemokraterna
Moderaternas toppkandidater i valet till EU-parlamentet är Tomas Tobé , Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn och Arba Kokalari. Partiets riksdagskansliskriver till Deep Sea Reporter:  ”Vi svarar helst som parti och alltså inte någon kandidat specifikt.”…
Reporter: Peter Löfgren
Grafik: Daniel Hager
Rulla till toppen