Krisläge för havet

20 juni, 2024

The Intergovernmental Oceanographic Commission inom FN-organet UNESCO har publicerat årets State of the Ocean Report, som beskriver tillståndet för havet och livet där.

Havet befinner sig i ett kritiskt skede och FN-organet uppmanar till mer forskning och fler politiska beslut som bidrar till att minska klimatförändringar och ökar biologisk mångfald.

Havstemperaturen ökar stadigt

Rapporten visar att takten på uppvärmningen i havet har fördubblats på de senaste 20 åren.

Medan temperaturen i atmosfären varierar värms havet ständigt och stadigt uppåt. Havstemperaturen har redan ökat med i genomsnitt 1,45°C.

När vattnet värms upp blir konsekvensen att havsnivåerna höjs över hela världen. Takten med vilken höjningen nu sker har fördubblats under de senaste 30 åren och uppgår nu till totalt 9 cm.

Förlorat 2% av syret

Samtidigt förlorar havet syre, sedan 1960-talet har havet förlorat 2% av sitt syre på grund av varmare temperaturer och föroreningar. Särskilt drabbade är kustområdena, och man har nu kunnat identifiera cirka 500 ”döda zoner”,  där nästan inget marint liv finns kvar på grund av en minskande syrehalt.

Havet absorberar 25-30 procent av utsläppen från fossila bränslen vilket förändrar den kemiska sammansättningen i havet. Sedan förindustriell tid har havets surhetsgrad ökat med 30 procent. Och det är kustområdena som drabbas värst.

Som ett biologiskt skydd mot den globala uppvärmningen och till hjälp för den biologiska mångfalden, står de marina skogarna av mangrove, sjögräsplatåer och kelpskogar. De kan absorbera upp till fem gånger mer kol än skogarna på land. Ändå visar UNESCOs rapport att nästan 60 procent av länderna fortfarande inte planerar att restaurera eller skydda de marina skogarna.

Bra med strikta regler

Och, kanske inte helt oväntat, visar rapporten att ju högre reglering och skydd det finns runt de marina skyddsområdena desto effektivare är de i att ta hand om och värna lokala ekosystem.

Nästa rapport, som kommer 2026, ska visa på om samhället har använt och implementerat den här informationen för att skydda havet och säkra allas vårt välbefinnande.

Text: Lena Scherman
Foto: Tobias Dahlin, Johan Candert

Liknande artiklar

Hur påverkas vi av att haven blir varmare?…
Text: Fanny Jönsson
Foto: TT Nyhetsbyrån
När vi pratar klimatförändringar, handlar det oftast om uppvärmning i atmosfären och ändrade vädersystem, men haven drabbas också och kanske än värre….
Text: Lena Scherman
Fiskarna i haven har krympt – men samtidigt blivit fler, visar en ny global studie. Det tyder på att naturen kompenserar så att vikten av allt liv hålls stabil, tror forskarna. Både varmare hav och vår hunger efter stor fisk tros bidra. …
Text: Hanna Odelfors/TT
Foto: Robert F. Bukaty/AP/TT
Rulla till toppen