Bläckfiskarna förlorar syn - när havet blir varmare

12 april, 2024

När vi pratar klimatförändringar, handlar det oftast om uppvärmning i atmosfären och ändrade vädersystem, men haven drabbas också och kanske än värre.

Redan nu emigrerar många fiskar och djur till djupare och kallare delar av havet. Men bläckfiskar är sårbara och utsatta på så många sätt. Om havet fortsätter att värmas upp, på det sätt som forskarna förutspår, kan det bli helt förödande för dem. Redan vid några få grader varmare kan man se att deras storlek, överlevnad och fortplantningsförmåga försämras. Men det kanske allvarligaste är att deras syn drabbas.

Bläckfiskar är ekotermiska varelser, på svenska brukar vi säga ”kallblodiga”, det vill säga att de är beroende av omgivningens temperatur för att själva hålla värmen. Det gör de extra ömtåliga i ett hav som blir varmare. Och en ny studie visar att deras syn är speciellt känslig för temperaturförändringar

Forskare från Australien och USA ville se hur bläckfiskens syn drabbas av att havet blir varmare. Bläckfiskar är extremt beroende av sin syn, 70% av deras hjärna är specifikt dedikerad till just synen.

Och det visade sig att i temperaturer på 25°C bildades betydligt färre ”syn-proteiner” än annars vilket påverkar synen radikalt.

Text: Lena Scherman

Liknande artiklar

Hur påverkas vi av att haven blir varmare?…
Text: Fanny Jönsson
Foto: TT Nyhetsbyrån
Fiskarna i haven har krympt – men samtidigt blivit fler, visar en ny global studie. Det tyder på att naturen kompenserar så att vikten av allt liv hålls stabil, tror forskarna. Både varmare hav och vår hunger efter stor fisk tros bidra. …
Text: Hanna Odelfors/TT
Foto: Robert F. Bukaty/AP/TT
Vår planet är beroende av haven som klimatreglerare. Samtidigt syns effekterna av våra utsläpp tydligast i haven. Idag är övergödning, klimatförändringar, havsförsurning och invasiva arter några av de utmaningar haven står inför. …
Text: Lina Mattsson
Foto: Kimmo Hagman, Johan Candert, Tobias Dahlin, Simon Stanford
Rulla till toppen