Dansk rekordtunnel fick väja för svenska kanoner

24 oktober, 2023

Den är världens längsta sänktunnel i sitt slag, och ska halvera restiden från Skåne till kontinenten.

Men en legendarisk svensk sjöstridsseger 1644 höll på att ställa till det för det jättelika tunnelbygget i Fehmarn bält.

Fehmarnbält-tunneln ska halvera restiden till kontinenten. Grafik: Anders Humlebo/TT

-Var är den gamla strandlinjen? frågar någon när medieansvarige Jens Villemoes visar runt pressen på det vidsträckta byggområdet vid Rødbyhavn i södra Danmark.

-Vi passerade den precis, vid konerna där, pekar Villemoes.

Flygbild över Fehmarn bält från norr. Närmast syns det stora byggområdet med vita och blå jättetält där tunnelelementen produceras, och höger därom den påbörjade tunnelmynningen. Längst till höger syns det nuvarande färjeläget. I fonden skymtar den tyska ön Fehmarn. Foto: Femern AS Via TT

Nu kör vi alltså där det var öppet hav för ett par år sedan. Kustlinjen är flyttad en halv kilometer ut i vattnet, för att få plats med alla schaktmassor vi får upp från havsbottnen.

50 Eiffeltorn

Tanken svindlar. Och det gör den ofta på detta bygge, där det mesta är nästan ofattbart stort. I vita och blå tält, som ser ut att rymma varsin smärre stad, ska 89 tunnelelement tillverkas. På varje ledig kvadratmeter i tälten ligger rostig armering staplad – bara mängden armeringsstål motsvarar 50 Eiffeltorn.

Men det mesta av ett elements vikt på minst 73 500 ton är betong. Att gjuta en del tar ungefär 30 timmar av koncentrerat arbete, då betong ska hällas nio meter ner i en form, utan bubblor eller andra skavanker.

-Det ska vara en fin, smarrig betongsmoothie, säger Villemoes belåtet.

Eftersom ett sådant moment inte kan avbrytas turas arbetarna om dygnet runt. Den delen av arbetet är nu i gång.

Arbetet med tunnelmynningen sker en bra bit under vattennivån. Fördämningarna har byggts av material från havsbottnen. I bakgrunden färjor i Fehmarn bält. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau SCANPIX/TT

15 millimeter

Till sommaren börjar så elementen bogseras ut i Fehmarn bält för att sänkas ned i en 18 kilometer lång urgröpning på havets botten. Ett element i taget, ett precisionsarbete som tar uppemot en vecka styck.

-Vi styr elementen med vajrar, med en felmarginal på 15 millimeter när de fixeras och sedan täcks över på bottnen, säger byggchef Anders Wede.

Räkna in avbrott för dåligt väder med mera, och bara den delen av bygget väntas ta flera år.

Byggchefen Anders Wede och medieansvarige Jens Villemoes framför den framväxande “portalen”, tunnelnedfarten på den danska sidan. Foto: Henrik Samuelsson/TT

Helt monterad, testad och klar väntas Fehmarnbält-tunneln stå först 2029. Då ska restiden från Köpenhamn till Hamburg nästan halveras, från uppemot 5 timmar till ungefär 2,5. En hel del av resenärerna väntas vara svenskar, som sparar ungefär 16 mil jämfört med den väg över Stora bält-bron och Jylland som många tar i dag.

-Kanske bäst vi säger nyårsafton, ler Villemoes på frågan om vilket datum 2029 som tunneln är redo för invigning.

Kriget kom emellan

-Ja, det kan dyka upp mycket som ställer till det i tidtabellen.

-Vi hade tänkt köpa stålet från Ryssland och Ukraina, säger Anders Wede som exempel.

-Men först kom pandemin emellan, sedan det ryska anfallskriget mot sitt grannland.

-Nu får vi i stället skeppa in det från Tyskland och Spanien.

Wede slår ut med händerna över det vidsträckta byggområdet, som badar i höstsol, där signalklädda arbetare ser ut som ilsket lysande små myror mot de dovt färgade ofantliga tunneldelarna.

En kanon från slaget mellan Danmark och Sverige 1644 står utställd i närheten av tunnelbygget. Foto: Femern AS, Handout/TT

Animering som visar hur färdiga tunnelelement sänks ned till havsbottnen. De fem förseglade öppningarna är från vänster motorväg, servicetunnel, motorväg, järnväg och järnväg.

Animering som visar hur färdiga tunnelelement sänks ned till havsbottnen. De fem förseglade öppningarna är från vänster motorväg, servicetunnel, motorväg, järnväg och järnväg. Grafik: Femern AS via TT

Hittade vrak

En annan försvårande faktor av mer originellt slag visade sig redan när man sonderade inför bygget för över tio år sedan. Dykare hittade då ett vrak som visade sig vara Swarte Arent, ett nederländskt skepp som deltog och spelade en avgörande roll på Sveriges sida i Sjöslaget vid Femern 1644 – en av den svenska marinens största militära segrar i historien.

Segern över Danmark pressade fram Freden i Brömsebro året efter, då bland annat Gotland, Jämtland och Härjedalen blev svenskt.

-Ni gav oss så mycket stryk att jag inte vill prata om det, ler Jens Villemoes.

Men han berättar i alla fall att vrakfyndet innebar merarbete.

-Man får inte bara plöja rakt igenom en sådan plats med en tunnel, så vi justerade dragningen en aning.

Därmed kan Swarte Arent fortsätta vila i frid. Endast någon av skeppets kanoner har bärgats, och ställs nu ut i närheten – som påminnelse om att grannrelationerna inte alltid varit så goda som när danska, svenska och tyska resenärer snart samsas i den nya trafikpulsådern.

Så här ska det se ut när allt är klart, animering med tunnelmynningen på den danska sidan. Grafik: Femern AS viaTT

Det skandinaviska fastlandet är förbundet med kontinenten via en rad danska öar. Mellan många av dem finns broar, och via Öresund samt Lilla och Stora bält går det redan i dag att ta sig fram “torrskodd” med bil och tåg.

Men en mycket närmare väg är mer rakt söderut från Köpenhamn, över de danska öarna Falster och Lolland till den tyska ön Fehmarn. Över den intensivt trafikerade sjöleden Fehmarn bält har dock en fast förbindelse saknats – fram till nu.

Efter långa diskussioner med Tyskland beslöt folketinget i Köpenhamn 2009 att Danmark bygger en tunnel under Fehmarn bält. Den blir drygt 18 kilometer, mer än fyra gånger så lång som tunneldelen i Öresund.

Fehmarntunneln är banbrytande på flera sätt. Den blir världens längsta sänktunnel avsedd för bilar och tåg. Och det danska bygget sträcker sig tre kilometer in på tyska Fehmarn – det är, enligt entreprenören, första gången någonsin som ett annat land får bygga infrastruktur inne i Tyskland.

Budgeten är 7,4 miljarder euro (drygt 85 miljarder kronor). Enligt liknande recept som Öresundsförbindelsen betalas detta med lån, som sedan ska betalas tillbaka via trafikavgifter. Återbetalningstiden planeras vara 28 år. Vad det ska kosta att färdas under Fehmarn bält bestäms av danska myndigheter, men de har ännu inte angett några belopp.

Sjöslaget vid Femern var en avgörande vändpunkt i Torstensonska kriget mellan Sverige och Danmark-Norge, vilket i sin tur ingick i det stora 30-åriga kriget i Europa på 1600-talet.

Sverige var ute efter att bryta Danmarks grepp om bland annat infarterna till Östersjön. På morgonen den 13 oktober 1644 anföll svenska och inhyrda nederländska krigsfartyg den danska flottan i Fehmarn bält. Svenskarna hade dubbelt så många skepp, och tog en förkrossande seger – den danske befälhavaren Pros Mund förlorade 12 av sina 17 fartyg, och miste själv livet i striderna.

På den svenska sidan förlorades bara ett fartyg. Det var nederländska Swarte Arent som sjönk efter att ha beskjutits.

Danskarna var så stukade efter slaget att den svenske förhandlaren Axel Oxenstierna kunde styra mycket av fredssamtalen vid Brömsebro några månader senare.

Text: Henrik Samuelsson
Foto: Henrik Samuelsson/Ida Marie Odgaard/Ritzau SCANPIX/TT/Femern AS, Handout/TT
Grafik: Femern AS viaTT

Liknande artiklar

Östersjön är berömt för sin förmåga att bevara gamla vrak. Men längs Västkusten finns många vrak som aldrig har undersökts ordentligt, enligt Staffan von Arbin, som forskar i ämnet på Göteborgs Universitet. “Varje fartyg ger oss en ny pusselbit till historien, så vi kan måla upp en ännu bättre bild av hur samhället fungerade förr”, säger han…
Text: Fanny Jönsson
Foto: Jens Lindström/Nordic Maritime Group, Staffan von Arbin/Göteborgs Universitet
Snart ska det fattas beslut om gruvdrift på världshavens djupaste botten. Stora intressenter står i startgroparna…
Text: Martin Mederyd Hårdh/TT
Foto: Caleb Jones/AP/TT, JAMSTEC/AFP/TT
Grafik: Anders Humlebo/TT
Rulla till toppen