Trålstopp i Bottenhavet - fel tid och fel plats, säger forskarna

23 maj, 2024

Från och med lördag den 25 maj 2024 införs ett fem veckor långt stopp för trålning inom Sveriges och Finlands territorialvatten, alltså innanför 12 sjömil från kusterna i Bottenhavet. Undantaget är fiske för mänsklig konsumtion.

Syftet är att skydda strömmingen, men experter, bland annat vid Stockholms Universitets Östersjöcentrum, har länge hävdat att det inte kommer att hjälpa. En anledning är att endast tio procent av den totala svenska sillfångsten fiskats upp under den här specifika perioden de senaste tio åren (2011–2022). Den mesta sillen fiskas under perioden oktober–december.

Ha kakan och äta den

– Med årets fredningsperioder kommer det storskaliga fisket på övervintrande sillstim längs ostkusten att kunna fortsätta som förut. Det leder sannolikt till att ännu mindre mängder sill kommer att kunna ta sig in till kusten för att leka senare i vår och sommar, säger Henrik Svedäng, marinekolog och forskare vid Stockholms universitets Östersjöcentrum.

– Införandet av dessa fredningsperioder är att lyckas med att äta kakan och lämna den kvar åt industrifisket, säger Henrik Svedäng,

Småskalig trålning undantagen

Undantaget för fiske som går till att äta, gäller de små kustfiskarnas trålare. All stortrålad sill och strömming går till fiskmjölsproduktion, främst i Danmark och Norge. SLU Aqua skriver i sitt svar till förslaget om trålstopp att om man vill skydda så mycket fisk som möjligt ska man stoppa fisket under den tid då det verkligen fiskas. Störst effekt, skriver de, når man om man helt stoppar fisket hela året.

Men Havs- och Vattenmyndigheten vill hellre gå försiktigt fram. Först ett fem veckors stopp nu och sen i höst, skriver de, göra ett provstopp inom ett avgränsat område – och efter det får man se vart det tar vägen.

Sillen är en migrerande art som tillbringar större delen av livet ute på öppet hav. Under vintern kommer den vårlekande sillen närmare kusten och ansamlas i stora stim för att övervintra på 50-60 meters djup. Det är då som de större trålfartygen fiskar på dem.

Först mellan april och juni söker sig silllen in mot skärgårdar och grund (oftast på mellan 10 och 20 meter) för att leka. Det är då det småskaliga kustfisket fiskar på dem.

Östersjöcentrum har definierat tre kustnära områden i egentliga Östersjön där det fiskas intensivt på övervintrande sill: Gotlands östra kust, Hanöbukten och utanför Stockholms skärgård.

Källa: Östersjöcentrum

Text: Lena Scherman
Foto: Johan Candert

Liknande artiklar

En utredning har lämnats över till landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) med förslag om ett generellt förbud mot bottentrålning i skyddade havsområden….
Text: Niklas Svahn/TT
Foto: Berit Roald
Deep Seas uppmärksammade film ”Makten över havet” har satt rejäl fart på debatten om det storskaliga fisket i Östersjön. Dagarna efter söndagens premiär i SVT har politiker, forskare och miljöorganisationer fördömt EUs ministerråd och Sveriges fiskeriminister. Debattörerna hävdar att ministrarnas beslut, som strider mot EUs fiskerilag, hotar strömmingen/sillen i Östersjön….
Text: Peter Löfgren
Foto: Simon Stanford
EUs fiskeriministrar stänger ute allmänheten. Ländernas inbördes positioner hålls hemliga. Vi medborgare tillåts inte att påverka de för havet och planeten avgörande besluten. Fiskekvoterna sätts under ett par hektiska dygn och överskrider oftast vetenskapens råd. Deep Sea Reporter har exklusivt intervjuat EU:s egen ombudsman Emily O’Reilly, som fördömer bristen på insyn……
Reportage: Peter Löfgren
Klippare: Helena Fredriksson
Foto: Leif Eiranson
Arkiv: European Union
Rulla till toppen