Torskar stressas av att fångas - Men hur ser de bästa fångstmetoderna ut?

25 maj, 2023

Ny forskning ska ge svar på den frågan.

– Fiskar har historiskt sett knappt ansetts som djur, det tycker jag är viktigt att ändra på. Om vi ser fiskar som djur kanske vi börjar respektera dem mer.

Det säger Marco Vindas, som forskar om fiskars beteende, och just nu håller på med ett världsunikt projekt i Norge.

Reportage: Johan Candert, Simon Stanford
Redigering: Alexandre Gobatti
UV foto: Johan Candert
Foto: Simon Stanford

Liknande artiklar

Marco Vindas är docent vid Norwegian University of Life Sciences. Han vill förstå fiskars emotionella och kognitiva reaktioner på miljöstimuli. En stor del av hans forskning fokuserar på att öka välfärden för fisk och främja ett hållbart utnyttjande av både odlade och vilda fiskpopulationer….
reportage: Johan Candert
Foto: Simon Stanford
Redigering: Daniel Hager
Ida Beitnes är docent vid NMBU. Ida har tidigare studerat stress som en viktig faktor för utvecklingen av hjärtsjukdomar hos laxfiskar….
Reportage: Johan Candert
Foto: Simon Stanford
Klippning: Daniel Hager
Øyvind Øverli är professor vid NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Han berättar här historien om hur utbyggnaden av vattenkraftverk I Norge ledde till en ekologisk katastrof som tagit över 40 år att försöka rätta till och kostat skattebetalarna miljarder. Han frågar sig om man verkligen kan och ska försöka fixa till naturen. …
Reportage: Johan Candert
Klippning: Daniel Hager
Rulla till toppen