Odlad lax dör av hjärtsjukdomar - Ida Beitnes försöker ta reda på varför

11 maj, 2023

Ida Beitnes är docent vid NMBU – Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet. Ida har tidigare studerat stress som en viktig faktor för utvecklingen av hjärtsjukdomar hos laxfiskar. Hon har också varit involverad i flera projekt som rör depression-liknande syndrom hos atlantlax och metaboliska störningar vid hjärtsvikt.

Laxfiskens hjärta är ett exceptionellt plastiskt organ Det är känt för sin förmåga att kunna omforma sig och växa som svar på fysiologisk stimulering. Idag fokuserar hennes forskning på faktorer som stimulerar adaptiv (dvs. fördelaktig) och maladaptiv (dvs. patologisk) omformning av laxfiskens hjärta, med särskilt fokus på patologisk omformning och hjärtsjukdom hos odlad atlantlax.

Reportage: Johan Candert
Foto: Simon Stanford
Klippning: Daniel Hager

Liknande artiklar

Utsättningen av odlad lax har påverkat de vilda laxbestånden, det visar nu en ny studie från (SLU)…
Källa: SLU
Foto: TT Bildbyrå / Mikael Gustafsson
Marco Vindas är docent vid Norwegian University of Life Sciences. Han vill förstå fiskars emotionella och kognitiva reaktioner på miljöstimuli. En stor del av hans forskning fokuserar på att öka välfärden för fisk och främja ett hållbart utnyttjande av både odlade och vilda fiskpopulationer….
reportage: Johan Candert
Foto: Simon Stanford
Redigering: Daniel Hager
En tredjedel av all fisk som fångas slängs över bord eller ruttnar innan den når konsumenten – var tredje fisk dödas i onödan…
Text: Peter Löfgren
Foto: Adam Nilsson
Rubrikbild: Hanna Teleman/Scanpix/TT
Källa: http://www.fao.org/state-of-fisheries-aquaculture/en/
Källa: https://www.havochvatten.se/download/18.488610871726fc3fe485a06e/1591606320890/officiellstatistik-JO55SM2001.pdf
Källa: https://www.forskning.se/2019/04/25/en-av-tre-ater-aldrig-fisk-och-skaldjur/
Rulla till toppen