Ny studie: dags att se över utsättningen av odlad lax

10 maj, 2021

Utsättningen av odlad lax har påverkat de vilda laxbestånden, det visar nu en ny studie från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Genom åren har flera vildlaxars lekplatser försvunnit till följd av vattenkraftsbygge, något som man försökt kompensera för genom att odla upp lax i kontrollerade miljöer – för att sen sätta ut dem i naturen. Nu oroar sig forskare för hur den odlade laxen har påverkat DNA-strukturen hos de vilda laxarna. Johan Östergren, är en av huvudförfattarna till studien: 

– Det finns helt klart genetiska risker med laxutsättningar, och med tanke på det så borde dagens modell för utsättningar ses över. Det finns en uppenbar risk att den ökade genetiska sammanblandningen kan få långsiktiga negativa konsekvenser för vildlaxbestånden, säger han. 

Östergren och hans kollegor har i sin studie undersökt 13 olika laxbestånds genetiska struktur i Östersjön. De har gjort analyser på laxfjäll som jämförts med fjäll från 1920– och 30-talet från samma vatten. Att den unika genuppsättningen nu förändrats hos olika arter av vildlax kan göra det svårare för laxarna att överleva framtida miljöförändringar, menar författarna. 

– Genom att anpassa utsättningsmängderna kan vi minska riskerna för felvandring och oönskad genetisk påverkan på vilda laxbestånd, säger Johan Östergren. 

Han efterfrågar nu en gemensam strategi från alla Östersjöländer när det kommer till laxutsättning, där plats och tid för utsättningar ska baseras på vetenskapliga riktlinjer. 

– Dessutom bör det finnas en flexibilitet så att omfattningen på utsättningarna kan anpassas till rådande fisketryck i havet och längs kusten. 

Läs hela studien här.  

Källa: SLU
Foto: TT Bildbyrå / Mikael Gustafsson

Liknande artiklar

Mycket få kan idag leva på fiske längs Sveriges kuster. Jobben i fiskeindustrin försvinner och kustsamhällen slås sönder…
Reportage: Peter Löfgren och Johan Candert
Foto: Robert Westerberg och Simon Stanford
Miljoner svenska fritidsfiskare vill rädda hotade arter genom att släppa tillbaka fångad fisk, så kallad catch-and-release. Men vad händer med alla de fiskar som krokas, fotograferas och släpps tillbaka? Frågan om fiskar känner smärta är ett kontroversiellt ämne, inte minst bland sportfiskare…
Foto: Vetenskapsredaktionen SVT
Rulla till toppen