Marco Vindas

Vi är många som älskar havet, stranden, vattnet och att simma i vågorna, men det finns de som bryr sig lite mer än oss andra....
reportage: Alexandre Ramos Gobatti
Foto: Simon Stanford
Grafik: Daniel Hager
Ny forskning ska ge svar på den frågan.- Fiskar har historiskt sett knappt ansetts som djur, det tycker jag är viktigt att ändra på. Om...
Reportage: Johan Candert, Simon Stanford
Redigering: Alexandre Gobatti
UV foto: Johan Candert
Foto: Simon Stanford
Marco Vindas är docent vid Norwegian University of Life Sciences. Han vill förstå fiskars emotionella och kognitiva reaktioner på miljöstimuli. En stor del av hans...
reportage: Johan Candert
Foto: Simon Stanford
Redigering: Daniel Hager
Rulla till toppen