gasläcka

Fartyget Skagerack
Med ett stort antal provtagningsflaskor och specialutrustning från Tyskland är forskare från Göteborgs universitet nu på Östersjön. Målet är att undersöka halterna av metangas efter...
Text: Petra Hedbom,TT
Foto: Olof Lönnehed, Göteborgs Universitet
Rulla till toppen