Kartlägning av gasläckorna från Nord Streams ledningar

13 december, 2022

Den 26 september sprack båda Nord Streams gasledningar och enorma mängder gas läckte ut nära Bornholm i Östersjön. Stiftelsen Voice of the Ocean och Göteborgs universitet påbörjade insatser för att bevaka skeendet ur både ett oceanografiskt perspektiv och med tanke på utsläppen av metan. För att se hur gasen spreds och blev kvar över tid.

Inom fem dagar hade flera havsglidare skickats ut för att samla in data från området. Havsglidare är perfekt lämpade för att samla in data i otillgängliga områden och under nästan alla väderförhållanden. Efter att den skickats ut gör havsglidaren mätningar av vattnets egenskaper medan den rör sig i ett sicksackmönster.

grafik karta
Grafik: Martin Mohrmann, data från Stiftelsen Voice of the Ocean, GU, E.U. Copernicus Marine Service Information och Alseamar 

– Vi är stolta över att kunna hjälpa till vid sådana här projekt, där vi tack vare den snabba responsen, professionaliteten och expertkunskapen hos våra team kan fånga in viktiga data i nära anslutning till en miljöhändelse, säger dr Louise Biddle, forskningschef, VOTO

Den gas som läcker ut är naturgas med hög metanhalt. Metangas tillhör växthusgaserna. Växthusgaser fungerar isolerande runt jorden, den kapslar in solvärmen och gör den beboelig. Metangas uppstår naturligt vid nedbrytning. Men sedan människan började använda den som bränsle, har mängden gas som sprids i atmosfären ökat flerfaldigt och den är en betydande orsak till klimatförändringar orsakade av människan. Läckaget från Nord Streams ledningar motsvarar Sveriges totala utsläpp under ett år.

Förutom själva gasen, kunde forskarna från VOTO också iaktta bubblor som bildades när det kalla, salthaltiga vattnet från botten blandades med det varmare, mindre salta vattnet vid ytan. Tänk dig att det är som när man öppnar en flaska kolsyrat vatten. Bubblorna som bildats på botten stiger mot ytan och då trycks det omgivande vattnet undan och rörelse uppstår. Ytvattnet och bottenvattnet blandas på naturlig väg med hjälp av vindar och strömmar. Men den här gången skedde det fortare och mer dramatiskt. När de olika ”lagren” blandas förändras egenskaperna hos både ytvattnet och bottenvattnet, som salthalt, temperatur, närings- och gasinnehåll. Det är särskilt viktigt att vattnet i Östersjön blandas, eftersom det ligger i åtskilda lager. Syrehalten i bottenvattnet är låg, så bara ett begränsat antal organismer kan leva där.

Forskare anser också att det är viktigt att kartlägga området runt läckorna från Nord Stream ur ett oceanografiskt och miljömässigt perspektiv. I en nära framtid kommer vi att behöva veta om och i så fall hur läckaget har påverkat miljön.

– Jag är glad över att vi får in så tydliga resultat – vi var tvungna att påbörja det här projektet snabbt och då kan det vara knepigt att göra rätt. VOTO har kunnat ha havsglidarna på plats fortlöpande, och det har visat hur koncentrationen av metan har förändrats, säger dr Bastien Queste, biträdande universitetslektor vid institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet

Vi har samlat och delat våra data via vår portal för öppna data för de forskare som är intresserade.

Text: Ville Engberg, VOTO
Foto: Aleksandra Mazur, Oceanograf på Voice of the Ocean
Grafik: Martin Mohrmann

Liknande artiklar

Nord Stream utsattes för grovt sabotage, bekräftar åklagaren…
Text: TT Nyhetsbyrån
Foto: Kustbevakningen/TT
Grafik: Anders Humlebo/TT
Tre undervattensrobotar söker just nu av vattnen runt Nord Stream-läckorna. Tanken är att robotarna ska ge nya besked om hur metanutsläppen från gasledningarna påverkar havsmiljön…
Text: Jens Bornemann/TT
Foto: Anna Wåhlin/Göteborgs universitet
– Det är ett fantastiskt stort utsläpp av metangas, och en fruktansvärd otur att det skedde precis där det gjorde, säger Thomas Dahlgren, marinbiolog vid Göteborgs Universitet…
Text: Lena Scherman
Foto: Kimmo Hagman, Johan Candert
Rulla till toppen