Gasexplosionen skedde mitt i torskens barnkammare

28 september, 2022

Det är ett fantastiskt stort utsläpp av metangas, och en fruktansvärd otur att det skedde precis där det gjorde, säger Thomas Dahlgren, marinbiolog vid Göteborgs Universitet.

Nord Stream är en av världens största gasledningar, med en förmåga att transportera 300 miljoner kubikmeter gas om dagen. I Östersjön ligger dom i en sträcka från finska viken till Tyskland. Men explosionerna skedde utanför Bornholm, precis där torsken har sitt lekområde. Det kan få förödande konsekvenser för arten.

– Vi vet att torsken mår väldigt dåligt. Överfiske och låga syrehalter är två orsaker. Det ser inte bra ut för torsken i stort och så händer det här.

dead fish
Foto: Kimmo Hagman/DeepSeaProductions

Det är inte helt ovanligt med gasutsläpp i haven. Överallt där det finns gasfyndigheter läcker det ut naturligt. Men inte så här mycket. I närheten av ”naturliga” läckor brukar ekosystemet utvecklas där djur och växter anpassar sig till den miljön.

– Här är det helt annorlunda. Den här läckan är så pass mycket större och sker i en miljö som inte är van vid det.

Det är dåliga nyheter för torsken. Ändå vet man inte riktigt hur fiskar påverkas av sådana här gasutsläpp. Det finns inte särskilt mycket forskning gjord. Några artiklar om en stor läcka i Svarta havet på 80-talet, beskriver hur fiskarna fick svårt att röra sig och en hel del dog.

För torsken, som redan är hårt ansatt, kan det vara förödande. Därför är det också viktigt att snabbt börja undersöka vad som händer med det marina livet i området.

– Det är det extremt viktigt, säger Thomas Dahlgren, att snabbt få reda på hur det här utsläppet ytterligare kan ha försämrat för torsken. Om man om tre, fyra år ser att torsken inte har återhämtat sig så kanske man skyller på sälarna, fast det egentligen var den här olyckan som var orsaken. Om man inte studerar det här och nu så får man gissa i framtiden.

torsk simmar
Foto: Johan Candert/DeepSeaProductions
Text: Lena Scherman
Foto: Kimmo Hagman, Johan Candert

Liknande artiklar

Torsken är en av Östersjöns viktigaste fiskarter men den mår inte bra! Stora områden med syrefattiga bottnar, årtionden av överfiske och en misslyckad förvaltning gör att Östersjöns torskbestånd idag står inför en akut situation. Faktum är att det inte är så säkert att det kommer finnas någon torsk alls här i framtiden…
Reportage: Leif Eiranson
Text: Hjalmar Palmgren
I ReCod projektet i Ar på Gotland har man nu lyckats få torsk att leka i fångenskap. Detta genom att försöka efterlikna torskens naturliga miljöer i laboratorie. Under sommar 2022 kommer man därav kunna sätta ut cirka 1 miljon torsklarver på tre olika ställen i Sverige…
Reportage: Leif Eiranson
Klippning: Apollonia Meleouni
Svensk dokumentär av Peter Löfgren från 2001 som går till botten med den korrupta fiskeripolitiken…
Bild: David Sheskin/PA Photos/TT
Film av: Peter Löfgren
Rulla till toppen