Del 1 – Torskens hopp finns i Ar

22 mars, 2022

Torsken är en av Östersjöns viktigaste fiskarter men den mår inte bra! Stora områden med syrefattiga bottnar, årtionden av överfiske och en misslyckad förvaltning gör att Östersjöns torskbestånd idag står inför en akut situation. Faktum är att det inte är så säkert att det kommer finnas någon torsk alls här i framtiden.

Följ med till Ar på Gotland där man i projektet ”ReCod – utsättning av småtorsk i Östersjön” vill testa om det går att hjälpa torsken förbi det sårbara äggstadiet och därmed öka antalet småtorskar i havet som en del i att stärka bestånden.

Torsken är beroende av rätt salthalt och syrenivå för att kunna föröka sig. Torskens ägg ska flyta en bit ovanför botten, men de syrefattiga bottnarna och den låga salthalten gör att äggen istället sjunker till botten och dör.
 
För att torsken i Östersjön ska återhämta sig kommer det krävas många olika åtgärder – allt ifrån att minska effekterna av övergödning till fortsatta regleringar av torskfisket.
 
Den åtgärd som projektet ”ReCod – utsättning av småtorsk i Östersjön” vill testa är om det går att hjälpa torsken förbi det sårbara äggstadiet och därmed öka antalet småtorskar i havet som ett steg i att stärka bestånden.

ReCod är ett femårigt projekt där man fångar levande torsk som får leka i specialanpassade bassänger. Torskynglen kommer sedan att sättas ut på olika platser i Östersjön för att se om de överlever och om de kan bidra till att rädda torskbestånden i Östersjön.

___________________________________________________________________________________________

Projektet ReCod finansieras och genomförs av BalticWaters2030 i samarbete med Uppsala universitet.

https://balticwaters2030.org

https://www.uu.se

Reportage: Leif Eiranson
Text: Hjalmar Palmgren

Liknande artiklar

I ReCod projektet i Ar på Gotland har man nu lyckats få torsk att leka i fångenskap. Detta genom att försöka efterlikna torskens naturliga miljöer i laboratorie. Under sommar 2022 kommer man därav kunna sätta ut cirka 1 miljon torsklarver på tre olika ställen i Sverige…
Reportage: Leif Eiranson
Klippning: Apollonia Meleouni
Svensk dokumentär av Peter Löfgren från 2001 som går till botten med den korrupta fiskeripolitiken…
Bild: David Sheskin/PA Photos/TT
Film av: Peter Löfgren
Länge har forskare, fiskare och allmänhet frågat sig: Varför har Östersjötorsken har blivit så liten? Nu kanske ny forskning kan ge ett svar…
Reportage: Fanny Jönsson och Johan Candert
Klippning: Alexandre Gobatti
Foto: Simon Stanford, Martina Iverus
UV-foto: Johan Candert
Musik: Martin Bianco Andersson
Rulla till toppen