Studie: Miljövänlig bottenfärg mer effektiv

13 december, 2022

Utsläpp från kopparbaserade båtbottenfärger är ett välkänt miljöproblem – ändå används det i hög grad av båtägare. Men en ny studie visar att giftfri silikonbaserad bottenfärg var bättre på att hålla påväxt borta.

Studien, vars resultat har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Marine Pollution Bulletin, genomfördes under ett års tid på tre olika platser i Östersjön och Skagerrak. Bakom studien står forskare vid Göteborgs universitet, svenska miljöinstitutet IVL och Chalmers.

– Det här innebär att vi nu har en fantastisk möjlighet att drastiskt minska tillförseln av tungmetallen till vårt känsliga innanhav. Detta är den första oberoende vetenskapliga studien som visar att silikonfärger är mer effektiva än kopparbaserade färger i Östersjöområdet, säger Maria Lagerström, forskare i maritim miljövetenskap på Chalmers, i ett pressmeddelande.

Studien avslutades efter ett år, men testpanelerna sitter fortsatt kvar på testplatserna.

– Dessa har nu varit under ytan i över två års tid och vi kan konstatera att silikonfärgen fortfarande fungerar bra och, framför allt, är bättre än kopparfärgen, säger Maria Lagerström.

Text: TT
Foto: Magnus Andersson/TT

Liknande artiklar

Algblomningarna i Östersjön göds av utsläpp av näringsämnen. Utsläppen har framgångsrikt bekämpats under senare år. Men – hotas livsviktiga cyanobakterier av kampen mot övergödning och bottendöd?…
Reportage: Peter Löfgren
Foto: Simon Stanford, Leif Eiranson, Johan Candert, Hans Berggren
Gamla båtmotorer som är miljöbovar måste bort. Det framgår i ett nytt åtgärdsprogram från Havs- och vattenmyndigheten. En annan ny punkt handlar om båtbottenfärger med biocider, som bedöms göra särskilt stor skada i Östersjöns saltfattiga vatten…
Text: Micke Larsson/TT
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Begreppet Ocean Literacy vinner terräng. UNESCO efterlyser gemensam kunskapsbas om havet…
Text: Anna Bisther
Foto: Henrik Widman
Foto: Simon Stanford
Rubrikbild: Katja Kircher/Scanpix/TT
Rulla till toppen